Den 8 juni startar arbetet med att göra iordning hamnplanens övre del – från infarten på mitten av hamnplanen och uppåt. Därför ska alla trailers och bockar med mera vara borta därifrån innan dess, annars flyttas de båtar som står kvar till den nedre delen av hamnplanen. Ställ i första hand era trailers hemma på den egna tomten eller mot bergväggen på hamnplanens nedre del i år.

Tanken med detta är att vi i fortsättningen bara ska sommarförvara trailers och bockar på den övre delen av hamnplanen och den nedre delen ska vara avsedd främst för bilparkering under sommaren.

Bästa hälsningar Roger Thunell, hamnkapten, roger.thunell@el-logik.com