Den som väljer att medverka i stämman den 26 mars via webbläsare i den egna datorn ska veta att det finns flera sådana: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, och Microsoft Edge främst.

Alla lämpar sig inte lika bra för ett evenemang som detta. Om ni väljer att gå in via webbläsare så kan det vara bra att ha några stycken att välja bland.

Läs nyheterna nedan om årsmötet för att få en helhetsbild.