Nu finns handlingarna att läsa på lantmäteriets webbplats inför mötet om omförrättning den 25 juni kl 16 i Haninge, Rudsjöterassen 2.

Gå in på https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/lantmateriforrattningar/folja-pagaende-arenden/ och välj ”Lantmäteriförrättning – ansökan och pågående ärenden” (lila ruta).

Ni loggar in med e-legitimation eller lösenord. Vårt ärende heter AB156828, här hittar ni beskrivningar, förrättningskarta och ansökan.