Vid fel på vakuumtoaletten

Om toaletten fungerar sämre än normalt eller inte alls, försök om möjligt konstatera om felet kan ligga hos dig själv genom att kontrollera följande:

  • Inget händer när man spolar
  • Fräsande eller främmande ljud från toaletten?
  • Försvinner vattnet i toalettskålen utan att ni spolar?
  • Om någon granne är ute, kontrollera om de har samma fel/problem

Kontakta därefter styrelsen för Ornö Brevik samfällighetsförening, i första han per telefon:

Göran Stenfelt              0708-19 59 49                   goran.stenfelt@hotmail.com

eller, om Göran inte är anträffbar,

Peter Lundbeck           070-268 73 92                   lundbeck@telia.com

Styrelsen tar därefter kontakt med Thomas Larsson för vidare felsökning och åtgärder.

Som medlem behöver man alltså inte själv kontakta Thomas Larsson utan det ombesörjs av styrelsen.

Skulle ingen i styrelsen vara anträffbar kan man om situationen är akut, ta en direkt kontakt med:

Thomas Larsson, 070-521 79 71, eller i hans frånvaro, Anders Larsson, 070-218 86 96.

Om man själv tar kontakt med Thomas eller Anders Larsson måste detta så snart som möjligt meddelas till styrelsen antingen på ovan angivna mailadresser eller till obs@morbyfjarden.se

BDT-avloppet

Om man upptäcker ett fel eller problem med BDT- avloppet ska man agera på samma sätt som beskrivs ovan.

Ornö 2019-07-04

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Ornö Brevik samfällighetsförening