OBs

Ornö Brevik samfällighet (OBs) består av cirka 85 fastigheter inom kvarteren Lillbrevik, Brevik, Konvaljeholmen, Stornäset , Norra Gärdet och Breviksängen.
OBs har till uppgift att anlägga och förvalta/drifta avloppsanläggning för toalett och BDT.
Den 19 oktober påbörjas ledningsarbetena för OBs gemensamma avloppsystem och entreprenören Styrhytten AB har börjat etablera sig med maskiner i området.

För närvarande gäller att entreprenaden efter sommaruppehåll ska återupptas 1 oktober 2016 . Arbetet kommer i huvudsak ske under dagtid måndag – fredag. Man kommer att göra sitt bästa för att undvika problem i området under projektet, men vissa störningar är oundvikliga som kortare vattenavstängningar, stundtals begränsad framkomlighet osv.
Den nya färdigtidpunkten beräknas till 1 maj 2017.

Obs bankgironummer är 5034-6576

Vi informerar löpande under menyn ”Nyheter OBs” om hur arbetet fortlöper.

Kontaktpersoner: Se styrelse och valberedning

Mail: obs@morbyfjarden.se