MIF programkalender 2020

MIF-aktiviteter sommaren 2020

Vår ambition är att genomföra så stora delar av sommarprogrammet som möjligt, framförallt aktiviteter som riktar sig mot barn och ungdomar. Ornöloppet, midsommarfirande och MIF-festen ställs in p.g.a. Corona-restriktioner. De kvarter som skulle vara ansvariga 2020, blir istället ansvariga för motsvarande evenemang år 2021, d.v.s. Breviksängen ansvarar för midsommar 2021 och Stornäset ansvarar för MIF-festen.

När det gäller triathlon, som också är ett stort evenemang, blir det eventuellt en modifierad version i år. Mer information kommer framöver.

MIF Kalendern Sommaren 2020

Klicka på en understrukna texten (länken) för att öppna Kalendern/ Programmet.

Om du vill lägga till MIF-kalendern i din egen google-kalender, klicka här

Om du vill prenumerera på kalendern i din iPhone, gör så här:

  1. Inställningar
  1. Konton och lösenord
  1. Lägg till konto
  1. Annat
  1. Lägg till prenumererad kalender
 1. Som “Server:” kopiera och klistra in server-adressen nedan:

https://calendar.google.com/calendar/ical/jafv4b0kskjk89jnus55kbvvf4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics