MIF programkalender 2021

MIF-aktiviteter sommaren 2021

MIF planerar sommaren optimistiskt, och hoppas att vi kan
genomföra allt som vanligt och att alla är friska och stärkta av ett
vaccin som gör att vi ska kunna ses som vanligt.
Men, vi vet att det kanske inte blir så och är beredda på att ställa
in, ställa om eller anpassar när det behövs. Det anslås då på
anslagstavlor, på hemsidan och i MIF:s facebook grupp.

Klicka på en understrukna texten (länken) för att öppna Kalendern/ Programmet.

MIF Programmet Sommaren 2021

Om du vill lägga till MIF-kalendern i din egen google-kalender, klicka här

Om du vill prenumerera på kalendern i din iPhone, gör så här:

  1. Inställningar
  1. Konton och lösenord
  1. Lägg till konto
  1. Annat
  1. Lägg till prenumererad kalender
 1. Som “Server:” kopiera och klistra in server-adressen nedan:

https://calendar.google.com/calendar/ical/jafv4b0kskjk89jnus55kbvvf4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics