Vi genomför nu ett byte av de gamla tankarna i Breviksverket, de är mycket gamla och innebär en säkerhetsrisk att rengöra. Tankbytet kommer innebära en del ändringar med vårt vatten under våren. Vi hoppas genomföra detta så snabbt som möjligt men under tiden:

HÄMTA VATTEN vid tappen vid gamla Kiosken/butiken eller på tappen på Bodalsverket, INTE Breviksverket. Detta är för er säkerhet samt för att inte störa grävningarna. Det grävs nära tappen och det kan eventuellt ske ras. Avspärrningar är uppsatta.

Nu är vattnet som vanligt men under själva tankbytet, vi meddelar när detta sker, kommer vi byta till Bodalsvatten. Detta pumpas då till övriga nät. Vattnet är från en annan brunn och kan smaka något annorlunda samt har lite mer humus än Breviks tre brunnar har. Detta är inte farligt men om du är orolig så bör du ta med dricksvatten. Den ledning som går mellan Bodal och Brevik är lång och oanvänd, test har visat att det bör gå bra men vi kommer eventuellt inte att ha lika bra tryck som vi brukar vid stora uttag. Under arbetets gång kan vattnet stängas av kort eller delar av, eller hel dag. Vi kommer i bästa möjliga mån annonsera om det på hemsidan.

Hemsidan kommer uppdateras löpande.