De senaste vattenproverna visar inga halter av koliforma eller ecolibakterier och vattnet bedöms som tjänligt enligt EUROFINS (de gör våra analyser). Det finns anmärkning på bla på ”odlingsbara mikroorganismer”, men det är en estetisk fråga. Vi kommer jobba vidar med att förbättra vattnet på denna punkt. 

Hade vi bakterier i vattnet vid förra provtagningen?: Proven visade det så ”ja” men det finns flera felkällor, provtappar som inte var tillräckligt rena, otur vid provtagning. Då omprovet visade tjänligt vatten så får man nog misstänka att allt var i sin ordning även i september.
Provas tar var tredje månad och ny prover tas november december.