Sommarvattnet är nu påslaget, det finns dock underhålls arbeten kvar samt några ventilbyten så enskilda fastigheter eller områden kan ha kortare avbrott.

Årets påslagande av vatten har även inkluderat renspolning av några system, detta kan med föra något konstig färg på vattnet i början. 

Vid spolning av ledningar i centralområdet har grus hittats i ledning och har lett till stop av vatten. Gruset kommer från Styrhyttens arbete när man grävt av ledningar och har legat i systemet. Detta åtgärdas i bästa förmåga men det är viktigt att förstå att inte går att förutsäga var det sker i centralområdet utan det sker vid stopp.