Våra entrepenörer installerade ett UV filter för cirkulation samt gjorde allmän översyn i bodalsverket samt satt en manschett på Bodalsbrunnen torsdag 21 mars. 
UV-filtret ligger på en cirkulerande slinga med tanken och dödar bakterier i vattnet om de finns. Det kommer ta ca 2 veckor att cirkulera tanken (cirkulerar man för fort är filtret inte effektivt). Efter det tar vi prov igen (tar ca 10 arbetsdagar att få svar). Det finns naturligtvis vatten att hämta i Brevik.
Manschetten i brunnen skall hindra ytvatten från att komma ner i brunnen, detta bör reducera mängden humus i vattnet och ge en bättre färg på vattnet.
Service av anläggningen kommer även utföras.