Fiber

Det går fortfarande att söka medlemskap i föreningen

Ornö Fiber är en ideell ekonomisk förening. Syftet med Ornö Fiber är att planera, finansiera och bygga ett öppet fiberoptiskt nät i hela Ornö socken, dvs Ornö med kringliggande öar.

Ornö Fiber har nu beviljats bidrag för att bygga den första etappen av det planerade fibernätet till Ornö med kringliggande skärgård.

I första etappen ingår enligt planen områdena Kyrkviken, Mefjärd och Mörbyfjärden, där boende nu ges möjliget att bli medlemar i Ornö Fiber Ekonomisk förening samt teckna avtal om fiberanslutning. Som medlem blir man även delägare i det fibernät som planeras byggas.

Kostnaden för anslutning är fastställd av Länsstyrelsen till att vara ca 20 000 kr, restererade kostnad för utbygganden av fibernätet, ca 35 000 kr per fastighet, täcks av bidraget från Jordbruksverket, EU, PTS och Haninge kommun.

I områdena Kyrkviken och Mörbyfjärden kommer fiberutbyggnaden att koordineras och samförläggas med där pågående reningsverksprojekt för att kunna utnytta de beviljade bidragen och slippa gräva ledningar två gånger.

Ansök om medlemskap i föreningen.

Det kostar 1.000 kr och innebär att man har rätt att vara med i projektet och utnyttja de statliga bidragen som gör att kostnaden kommer att vara kraftigt subventionerad. De som väljer att ansluta senare kommer ej att få denna subvention.

Om tjänsterna i nätet

Ladda ner detta informationsblad för mera information:

Fiber-info

Ansökan om medlemskap Skriv ut och fyll i, posta till Ornö Fiber.

Artikel i Ornö skärgårds nyheter (OSN våren 2011) om fiber på Ornö

Länsstyrelsen har beviljat 35 miljoner kr stöd för bredband med fiber i skärgården: Här är Länsstyrelsens beslut

Ring gärna mig kvällstid om du har frågor!

/Henrik Ahlén, tel 070-330 4810, email henrik@ahlen.nu, ombud för Mörbyfjärden

Frågor och svar om fiber

Det går väl lika bra med trådlöst?

3G och 4G har en lägre kapacitet än fiber. Max hastighet på 4G är 80mbit/s. Fiber har minimum 100 Mbits/s och ofta upp till 1000 Mbits/s. Vissa nuvarande och framtida tjänster kräver större kapacitet än vad trådlöst kan leverera. Dessutom har de flesta trådlösa abonnemang en begränsning i datavolym som gör att vill man titta på HD filmer eller andra allt vanligare tjänster har man snart gjort slut på sin datavolym och måste köpa till mer.

Det blir säkert billigare om jag ansluter mig senare?

En senare anslutning blir säkerligen dyrare eftersom kostnaden då inte delas av flera och det finns risk att det inte utgår några bidrag då.

Går det att ansluta sig senare?

Ja, men den första förutsättningen är att tillräckligt mänga anslutit sig redan från början för att fiberbätet ska anläggas. När sedan fibernätet finns i området så går det att ansluta sig senare, men då blir det troligen betydligt dyrare. Det finns inga garantier för nya bidrag och det är inte säkert att kostnaderna kan delas av flera, så man får själv stå för hela kostnaden.

Hur långt dras fibern fram?

Normalt säger man att man ”gräver till häcken”. Ornö Fiber vill inte köra grävmaskin i din trädgård, så där får du gräva själv. Det som krävs är ett smalt dike mellan Ornö Fibers kabel och ditt hus, i vilket ett rör med fibern läggs, och som sedan läggs igen. Dessutom behövs ett fastighetsnät i ditt hus, vilket kan vara kablar eller trådlöst. För kostnader för fiberinstallation i den egna fastigheten utgår ROT-avdrag.

Samordning med avlopp ger lägre totalkostnad?

Om avlopp och fiber samförläggs bidrar fiberinstallationen till grävningskostnaden så att totalkostnaden för fastighetsägaren minskar.

Vad kommer tjänsterna kosta?

Vad telefoni, internet, TV och andra tjänster via fibern kommer att kosta vet vi inte exakt idag. Leveransen av tjänster kommer att ske från tjänsteleverantörer som själva sätter priset. Troligen blir det samma pris som man normalt betalar på fastlandet.
Andra skärgårdsprojekt som kommit lite längre har fått priser som ligger på ca 300:-/månad för telefoni, TV med 17 kanaler och bredband med 100 Mbit/s.

Den som inte använder sin fiber och inte köper några tjänster betalar givetvis ingenting utöver den initiala anslutningsavgiften som är en engångskostnad.

Jag är så kort tid på ön och jag vill inte betala för hela året.

I vår upphandling kommer försöka välja operatörer som erbjuder korttidshyra. Det innebär att du kan välja att köpa t.ex. internetuppkoppling per dag, vecka eller månad. På det sättet betalar du endast för det du behöver och vill ha.

Varför ska vi ha fiber. Det räcker väl med den telefoni och TV lösning vi har idag?

Fiber till fastigheten ökar fastighetens värde vid en eventuell försäljning. Och framtida tjänster, både för TV och internet kommer troligen kräva mycket snabbare överföringshastighet än vad trådlöst kan erbjuda. Och även om man i det korta perspektivet inte har behov av snabb internetkoppling eller andra tjänster, så kan det vara trevligt att ha om barn och barnbarn är på besök en regnig dag…