Min sida

Här kan du logga in på Min sida och uppdatera dina uppgifter i samfällighetens medlemsregister. Där ser du även dina fakturor från samfälligheten.

Efter inloggning kommer du åt dina egna uppgifter och kan ändra adress, telefon och e-post. Vi vill gärna få in allas epost så att vi kan kommunicera snabbare vid behov.

Dina inloggningsuppgifter finns i sommarbrevet som skickades per post till alla medlemmar under juni 2015.

Om du inte hittar ditt lösenord, och har tidigare registrerat din e-postadress i samfällighetens medlemsregister, så kan du få ett mail med ditt lösenord om du klickar på knappen Inget lösenord.

Om du inte har registrerat din e-postadress, eller har frågor angående medlemsregistret, adressändringar etcetera, kontakta styrelsens kassör Rune Forsberg, epost: rune.forsberg@hotmail.com