Kvartersombud

Kvarter Kvartersombud  
Kolnäset/Lill Brevik Claes Lundborg tel 070-771 5149 tomt 8
Konvaljeholmen/S.Brevik vakant
Stornäset Mia Lekberg 070-810 6511 tomt 71
Näsudden/Näsängen Johanna Järte 073-3400366

Lottie Lundel berg 072-3211870

Cilla Carlens 070-7375390

 

 tomt 136

tomt 125

tomt 126

Bodal/Bodalsberget Åsa Husberg 070-654 6093 tomt 295
Kolnästäppan Familjen Hauff 0709-281 1669 Tomt 89
Norra Storskogen Kalle Lindholm 070-996 2590 tomt 177
Breviksängen Eva Ribbenhall 0708-11 66 19
Södra Storskogen Therese Rykatkin 073-0286293 tomt 275
Norra Gärdet Björn Hansen 074-441 7222 tomt 142