Kvarter Kvartersombud  
Kolnäset/Lill Brevik Claes Lundborg tel 070-771 5149 tomt 8
Konvaljeholmen/S.Brevik vakant
Stornäset Mia Lekberg 070-810 6511 tomt 71
Näsudden/Näsängen Johanna Järte 073-3400366
Lottie Lundel berg 072-3211870
Cilla Carlens 070-7375390
 tomt 136

tomt 125

tomt 126

Bodal/Bodalsberget Åsa Husberg 070-654 6093 tomt 295
Kolnästäppan Familjen Hauff 0709-281 1669 Tomt 89
Norra Storskogen Kalle Lindholm 070-996 2590 tomt 177
Breviksängen Birgitta Strömbäck 070-606 8513
Kerstin Hargin 070-546 9699
Eva Malmsjö 070-878 9929
Södra Storskogen Therese Rykatkin 073-0286293 tomt 275
Norra Gärdet Björn Hansen 074-441 7222 tomt 142