Kvartersombud

Kvarter Kvartersombud  
Kolnäset/Lill Brevik Claes Lundborg tel 070-771 5149 tomt 8
Konvaljeholmen/S.Brevik Kerstin Nedler 070-494 5994  tomt 32
Stornäset Mia Lekberg 070-810 6511 tomt 71
Näsudden/Näsängen vakant  
Bodal/Bodalsberget Åsa Husberg 070-654 6093 tomt 295
Kolnästäppan Familjen Hauff 0709-281 1669 Tomt 89
Norra Storskogen Kalle Lindholm 070-996 2590 tomt 177
Breviksängen Eva Ribbenhall 070-811 66 19 Tomt 199
Södra Storskogen Therese Rykatkin tomt 275
Norra Gärdet Björn Hansen 074-441 7222 tomt 142