Information till nya och gamla fastighetsägare samt deras gäster.

Mörbyfjärdens tomtområde består av 14 ”kvarter”.

 • Bodal
 • Bodalsberget
 • Breviksängen
 • Kolnäset
 • Kolnästäppan
 • Konvaljeholmen
 • Lill-Brevik
 • Norra Gärdet
 • Norra Storskogen
 • Näsudden
 • Näsängen
 • Stor-Brevik
 • Stornäset
 • Södra Storskogen

Inom dess kvarter finns ca 320 tomter/fastigheter.

Varje fastighetsägare är obligatoriskt medlem i:

 1. Mörbyfjärdens samfällighetsförening
 2. Ornöfärjans samfällighetsförening

För adressändringar och frågor angående medlemsregistret, kontakta Christian Fegler (kassör),  christian.fegler@gmail.com

Mörbyfjärdens samfällighetsförening består av fyra sektioner som var för sig ansvarar för följande verksamheter:

 • Sektion A – Centrumanläggning – bastu, bad och bollplaner med omgivande markområde
 • Sektion B – Vattenförsörjning – vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar för fastigheter inom skyddsområdet för vattentäkter
 • Sektion C – Hamnanläggningar – bryggor och uppläggningsplatser
 • Sektion D – Vägar och allmän platsmark – vägar med totat längd av ca 13 km

Ornöfärjans samfällighetsförening bildades för att få till stånd reguljär förbindelse till Ornö. Föreningen arrenderar bilfärjor av OSAB – Ornö Sjätrafik AB. Samtliga fastigheter inom Mörbyfjärdens tomtområde samt större delen av övriga fastigheter på Ornö ingår i denna förening.

Dessutom finns:

Mörbyfjärdens idrottsförening ”MIF”, där medlemskap är frivilligt, men viktigt för att skapa aktiviteter och trivsel för barn och vuxna. Inbetalningskort för medlemskap i MIF skickas ut årligen.

MIF arrangerar och ansvarar under sommarmånaderna för följande:

 • Tennisskola
 • Simskola/märkestagning
 • Jollesegling/skola
 • Motionslöpning, spår 3, 5 och 8-kilometers skogsslingor
 • Skogspromenad-bingo

MIF arrangerar dessutom varje år:

Midsommarfest, kvällsdans och tävlingar/lekar såsom Ornö Open (tennis), Ornö Triathlon, simavslutning med stafettsimning m.m.

Idrottsföreningen har att utse ett ombud för varje kvarter som kallas ”kvartersombud”. Dessa kvartersombud är sammankallande vid ovanstående.

I MIFs årliga sommarprogram anges vilket kvarter som har ansvar för årets Midsommarfirande respektive kvällsdans.

Vintertappställen för vatten finns på följande platser:
Intill: tomt nr15, Stor-Brevik
tomt nr 163, korsningen Norra Gärdet/Breviksängen
tomt 165 korsningen Bodalsvägen och stigen/trappan ned till Breviksängen

För att vårt vackra område ska bibehålla sitt värde vad gäller naturskönhet och allmän trivsel krävs mycket arbete. Detta görs av en del entusiaster – oftast ideellt. Detta ska vi vara mycket glada för och alla bör vi tänka efter om vi på något sätt kan bidra med sådant arbete. Det är en skrämmande tanke om dessa eldsjälar och deras efterföljare skulle försvinna.

Att vårda vårt område kan vara enkla saker som att plocka upp skräp, flaskor, burkar som tanklösa barn eller vuxna kastat ifrån sig. Vi uppmanar också alla hundägare att vara observanta på att inte låta hunden springa lös då den kan skrämma rådjur och andra djur i naturen och plocka upp/städa efter hunden för att slippa obehaget att trampa i hundbajs. Att även hunden vill bada och svalka av sig på sommaren har alla full förståelse för, men det ska inte ske på de framför allt iordningsställda badplatser där t ex barnfamiljer vistas.

Något annat viktigt är att se till att röja sly vid dikes/vägkanter utanför och innanför den egna tomten. På hemsidan finns regler för i vilken omfattning det är tillåtet att fälla träd.

Information om allmänna städdagar samt övriga aktiviteter skickas ut varje ur med MIF’s sommarprogram och uppsätts även på föreningens anslagstavla vid Brevik (p- platsen/tomglas- och pappersretur).

Observera också att det på alla våra vägar gäller max 30 km/h, något som alla måste ta hänsyn till och som våra gäster bör informeras om.

Helikopterplats för sjuktransport är ofta fotbollsplanen och tillfarterna till denna skall lämnas fria. Andra platser kan förekomma och bestäms i förekommande fall i kontakten med SOS Alarm och helikopterpersonalen.

Var rädd om dricksvattnet

Att misshushålla med vattnet (bevattning, biltvätt, m.m.) kan bli förödande för framtiden t.ex. genom saltinträngning. Tänk på att detta gäller även om man tar vatten från egen brunn. Det kommer ju ändå från samma källa.

För fastigheter som inte ingår i den samfällda avloppsanläggningen ansvarar fastighetsägaren för sin enskilda avloppsanläggning.