Styrelse & Valberedning

Samfällighetens styrelse 2018

Suppleanter:

  • Merit Kempe, tomt 178, meritmkk@gmail.com
  • Stefan Larsson, tomt 192, s1@telia.com
  • Tommy Torpman, tomt 270, tommy.torpman@gmail.com

Revisorer:

  • Claes Eriksson, tomt 27
  • Maj Britt Andersson, tomt 228, ake@rekoab.eu

Revisorsuppleanter:

  • Christer Sundbom, tomt 34
  • ?

För adressändringar och frågor angående medlemsregistret, kontakta christian.fegler@gmail.com
För frågor om båtplatser, kontakta hamnkaptenen Göran Stenfelt,
epost: goran.stenfelt@hotmail.com

Valberedning

  • Mikael Rykatkin, tomt 275, mikael.rykatkin@gmail.com
  • Annica Lindström, tomt 44, annicalm@hotmail.com