Styrelse & Valberedning

Samfällighetens styrelse 2019:

Suppleanter:

Revisorer:

  • Claes Eriksson, tomt 27
  • Maj Britt Andersson, tomt 228, ake@rekoab.eu

Revisorssuppleant:

För adressändringar och frågor angående medlemsregistret, kontakta christian.fegler@gmail.com
För frågor om båtplatser, kontakta hamnansvarig Roger Thunell, roger.thunell@el-logik.com

Valberedning: