Styrelse & Valberedning

Samfällighetens styrelse 2019:

Suppleanter:

Revisorer:

Revisorssuppleant:

För adressändringar och frågor angående medlemsregistret, kontakta Christian Fegler, christian.fegler@gmail.com
För frågor om båtplatser, kontakta hamnansvarig Roger Thunell, roger.thunell@el-logik.com

Valberedning: