Fotbollssektionen

Nedan följer information om fotbollssektionen sommaren 2020.

Det mesta följer väl invanda mönster och vi kommer att genomföra i stort sett ett fullt program. Med pågående Covid-19-pandemi vill vi dock be föräldrar att i mesta möjliga mån lämna fotbollsplanen och dess omgivning till de deltagande barnen. Vidare kommer vi att följa Folkhälsomyndighetens instruktioner kring hur dessa träningstillfällen ska genomföras. Speciellt vill vi också påminna om att det är viktigt att ta med en egen vattenflaska, då vi inte delar ut vatten och det ibland är riktigt varmt väder. Nytt för i år är också att vi tvingas byta system för aktivitetsstöd, vilket kommer betyda att vi kommer att vilja ha en epostadress kopplad till varje deltagare.

Ansvariga ledare

Fotbollsskolan

Fotbollsskolan för flickor och pojkar genomförs vecka 28, 29 och 30 måndagar och torsdagar kl 16.30 – 17.30 med avslutningsfest sista torsdagen efter avslutad träning. För anmälan och gruppindelning välkommen till fotbollsplanen den 6 juli kl 16.00. Minimiåldern är 5 år, ange barnets 10-siffriga personnummer vid anmälan samt en epostadress där ni vill bli nådda. Fotbollsskolan är kostnadsfri för medlemmar. Vill du vara med som hjälptränare? Kontakta Rikard Olofsson.

Spontanmatch

Spontanmatch för vuxna och barn tillsammans. Kom till fotbollsplanen kl 16.30 varje onsdag vecka 28 – 30 och spela match. Den traditionella midsommarmatchen är tyvärr inställd i år på grund av Corona-pandemin. Försök gärna samla deltagare till egna/extra spontanmatcher via MIF:s facebookgrupp Mörbyfjärden MIF. Bollar och lagtröjor finns i lådan vid MIFs klubbhus.

Bollskola

Bollskola anordnas måndag till fredag 10.00 – 12.00 under vecka 27. Anmälan kan göras vid MIFs klubbhus på startdagen den 29 juni från klockan 9.30. Ansvarig ledare för bollskolan är Filippa Östberg.