Missfärgningar kvar i områdets vatten

Rapporter om missfärgat vatten har kommit in nu (15 januari) från Konvaljeholmen. Troligen handlar det om mangan och järn som fälls ut i vattnet när det ligger stilla. Spola rikligt eller hämta vatten vid vattenverken. Vi återkommer så fort vi vet mer om situationen....

läs mer

Missfärgning av vatten noterat vid tappställen i området

Missfärgat vatten (mörkt) har noterats i tomtområdet från två tappställen – vid gamla affären och vid Bodalsvägen, där promenadstigen går ned till Norra Gärdet. Vi ska undersöka detta och råder dem som noterar missfärgning att spola ur ledningarna ordentligt. Vattnet...

läs mer

Avverkningen av naturskogen vid Kolnäsviken

Uppdatering 8 december “Vi anser att området är mycket skyddsvärt och även angränsade mark, samt angränsande hällmark! “-Bo Törnquist och Bo Karlsson, två välkända biologer efter genomförd inventering av området i november. Som flera av er känner till ska delar av...

läs mer

Extrastämman den 21 oktober tog två beslut

Mörbyfjärdens Samfällighet hade en extrastämma den 21 oktober. Vid detta möte beslutades två saker: Nya stadgar är antagna enligt det underlag som skickades ut inför stämman. Den stora förändringen är att föreningens årsstämma kan hållas senast i maj månad istället...

läs mer

Sommarvattnet stänger efter vecka 44

Sommarvattnet stängs av enligt plan direkt efter höstlovet, vecka 44, som avslutas söndagen den 7 november. Om det fryser på före det så kan en tidigare stängning bli aktuell snabbt. Det meddelas i så fall här på denna webbplats. Frågor kan tas med vattenansvarig...

läs mer

Röjning av sly i hamnen 2 oktober

Lördagen den 2 oktober med start kl 10.00 ska vi röja i båthamnen, längs med strandlinjen från innerbryggan fram till seglarskolan. Detta för att öka sikten och därmed minska risken för båtstölder i framtiden. Dessutom för att det ska se trevligare ut. Alla som vill...

läs mer

Vattnet tas nu från verket i Bodal

Vi kopplar om så att hela nätet förses från Bodalsverket tills brunnarna i Brevik är i ordning. Vattnet är lite gulare på grund av det humusproblem vi har där. Omkoppling sker alltså nu och det kan vara bra att spola igenom vatten i kranen ordentligt före användning....

läs mer

Koliforma bakterier hittade i vattenposter

Vid vattenprov vecka 35 har laboratoriet hittat och bekräftat koliforma bakterier i proven ute i vattenposter som finns utomhus i området. Alla utom en var på tjänlig nivå (tomtägaren kontaktas separat). Koliforma bakterier är generellt kopplade till djur och till...

läs mer

Bodalsbryggan renoveras – begränsningar

Den 27 september börjar renoveringen av Bodalsbryggans första del med stenkistor. Det innebär att man inte kan gå ut på bryggan. Bryggan behöver vara tom från båtar, eftersom en stor arbetspråm ska in där. Båtplatserna blir tillgängliga igen till våren. Alternativa...

läs mer

Ornö Open 2021

ORNÖ OPEN GOLF gick av stapeln torsdag 5 augusti på Smådalarö Golf.I strålande väder, som för övrigt varje år, samlades 16 golfande entusiaster.  Grattis till den eller de som spelade på samma boll hela tävlingen igenom! Själv hade undertecknad förmågan att slå...

läs mer

Uppdatering om vatten från Bodals vattenverk

Vi har sedan månadsskiftet maj/juni kopplat in Bodalsverket i vattenätet igen efter en extra filterservice. Det är fortsatt en något gul ton i vattnet som är helt ofarlig. I all enkelhet fungerar filtren som de ska och vattnet är av god kvalitet men färgen efter...

läs mer

Midsommarfirandet och MIF-festen inställda

Som ni kanske redan hört eller sett i föregående nyhet här på på vår webbplats (om nyhetsbrevet) ställs både midsommarfirandet och MIF-festen in i sommar. Skälet är naturligtvis att pandemin ännu pågår. Vi hoppas kunna återuppta alla traditioner nästa sommar. Håll ut,...

läs mer

Årets sommarbrev finns nu

Som traditionen bjuder ger vi ut ett sommarbrev inför sommaren med information om vårt område och dess finesser. För andra året i rad görs detta enbart elektroniskt. Ni som har lämnat era e-postadresser till Föreningshuset får det i mejlen. Har ni inte lämnat er...

läs mer

Kolnäsbryggan har delvis lossnat

Tyvärr har Kolnäsbryggans mittsektion lossnat och ligger ur sitt läge. Det gäller flytbryggan i trä. Den beräknas bli lagad under kommande vecka. Om det är någon berörd som behöver en tillfällig plats kontakta hamnkapten Roger Thunell på 0707-16 24 08.

läs mer

Ornö Fiber: få fiber före midsommar

Den medlemsägda föreningen Ornö Fiber har fått en helt ny hemsida: ornofiber.se Titta gärna in där och läs om kampanjen att dra fram fiber före midsommar till de fastigheter som ännu inte är anslutna. Gör en intresseanmälan före 15 maj!

läs mer

Ny årsredovisning inför stämman

I utskicket inför årets stämma i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening, som genomförs den 25 mars kl 18.00, råkade fel version av årsredovisningen finnas med. Vi beklagar detta, som flera uppmärksamma tomtägare har noterat. Styrelsen tackar för det stora engagemanget...

läs mer

Tidigarelagd fakturering i år

Alla medlemmar i Mörbyfjärdens Samfällighetsföreningen får i dagarna en förtida faktura på del av årsavgiften från Föreningshuset. Vi har i år valt att fakturera redan nu för två av de gemensamhetsanläggningar som Samfälligheten driver. Med fakturan följer ett brev...

läs mer

Uppdatering om risupplaget

Styrelsen vill meddela att vi för en dialog med en ny entreprenör om att ta hand om riset som ligger i upplaget vid Bodalsvägens början. Det har tyvärr dragit ut på tiden och vi förstår att flera kan ha ris som ligger och väntar på den egna tomten. Vi ber er att hålla...

läs mer

Vattenprover godkända i området

Samtliga vattenprover från Breviksverket har nu inkommit och är godkända. Vattnet är alltså tjänligt som dricksvatten. Det är troligen kontaminering av provet som var orsak till tidigare resultat. Vi har nu även rengjort tankar och klorerat brunnar för att vara på den...

läs mer

Vattentappen vid Breviksverket trasig

Vattentappen vid Breviksverket är söndervriden och fungerar inte. Någon har av misstag, hoppas vi, skruvat åt kranen för hårt. Det är ett förståeligt misstag, man vrider åt tills det tar emot LITE, sedan får vattnet i kranen rinna ut (det tar 5–15 sekunder). Man...

läs mer

Informationsmöte 27/1 om allmän färja

Ornöfärjans Samfällighetsförening har nu en hemsida på ornofarjan.se och arrangerar ett möte onsdag 27 januari kl 13-30-15:30 om eventuell övergång till allmän färja. Där medverkar Region Stockholm och vägnätsutredaren samt Trafikverket. Troligen har alla medlemmar i...

läs mer

Klorerat vatten i området

Vi har under dagen klorerat brunnarna som matar Breviksverket efter att vi tagit vattenprov. Tanken är även inspekterad och rengjord. Vi är optimistiska med vattnet från brunnarna och vågar därför koppla på Breviksverket (bara brunnen från Breviksängen). Det här...

läs mer

Allt vatten tas nu från Bodalsverket

Vi har nu kopplat om så att alla vintervattennät i tomtområdet förses med vatten från Bodalsverket. Detta eftersom vi haft problem med kvaliteten på vattnet från Breviksverket. Vattnet har en lätt gul ton men är tjänligt (med anmärkning på just färgen). Unna er att...

läs mer

Vilket vattenverk tillhör jag?

De problem med otjänligt vatten som vi har skrivit om idag kommer från Breviksverket. Detta verk servar just nu hela Centralområdet och Norra Storskogen med vintervatten. Vårt andra vattenverk, Bodalsverket, servar Bodalsområdet och Södra Storskogen med vintervatten....

läs mer

Nytt om otjänligt vatten från Breviksverket

Provsvar som kom in senare under dagen (28/12) från de vattenprover som tas ute hos enskilda fastigheter visade på ett tjänligt vatten (med anmärkning "med viss bakterieförekomst"). Vi ska ta nya prover på de enskilda brunnarna så snart som det är möjligt med de...

läs mer

Otjänligt vatten från Breviksverket

Vid vattenprov taget i december från Breviks vattenverk uppmättes bakteriehalter över vad som är gränsen för tjänligt vatten, det vill säga vattnet är klassat som otjänligt. Detta berör dem som får vatten från Brevik (Centralområdet nu i vintertid) samt vatten från...

läs mer

Nya stölder i hamnen

Tyvärr har vi drabbats av nya stölder i hamnen i Mörbyfjärden. Stölderna skedde förmodligen natten till måndag den 7 december. De har stulit hela utombordsmotorer från båtar som stod uppställda på hamnplanen. Om ni har sett något misstänkt, kanske en skåpbil eller...

läs mer

Risupplaget fullt – öppnar om en månad igen

Risupplaget i Bodalvägens början är fullt. Vi måste därför stänga nu annars kommer flisbilen inte in. Flisning ska ske inom en månad, därefter kan upplaget åter öppnas i mitten av november. Frågor kan tas med skogansvarige Stefan Engström,...

läs mer

Sommarvatten kvar över allhelgonahelgen

Sommarvattnets avstängning planeras till dagarna efter allhelgonahelgen (31/10 till 1/11), om det varma vädret består. Finns det riskt för att ledningar fryser kommer vi att stänga av så snabbt vi kan så att inget fryser sönder.

läs mer

Uppdatering om missfärgat vatten den 6 oktober

Problemet identifierat till ledningar mot Brevik och Konvaljeholmen. Ledningarna är urspolade men man kan behöva spola i sin egen kran i fastigheten en kort stund om det är missfärgat. Vattnet är ej analyserat men det troliga är att det är järn- och manganoxid som...

läs mer

Ny styrelseledamot och revisor vald för samfälligheten

På den extrastämma som Mörbyfjärdens Samfällighet höll igår (10 september) valdes Helene Lilja, Södra Storskogen 286, till ny styrelseledamot till år 2022. Helene tar över som kassör. Samtidigt valdes Annika Sivertsson från Södra Storskogen 251 som revisor till år...

läs mer

Ornö Golf Open 2020

Ornö Golf Open gick av stapeln fredag 7 augusti på Husby Golf Club. Ett härligt gäng med 23 glada entusiaster samlades utanför klubbhuset denna morgon. Så gott som alla har nu faktiskt deltagit flera år i rad. Det var en helt fantastisk solig och trevlig dag. Varmt,...

läs mer

Inget ting söndag den 9 augusti

Som togs upp på årsmötet i mars så genomförs inte tinget söndagen den 9 augusti klockan 11. Frågor kan tas med ordförande Björn Jarlsäter på tel 0705 66 45 29. Styrelsen vill också påminna om att reglerna följs vid tippning av ris på nya risupplägget längs...

läs mer

Samfällighetens styrelse söker en kassör

Mörbyfjärdens samfällighet behöver en kassör, som framför allt ska samarbeta med den ekonomiska förvaltaren, som sköter bokföring och medlemsregister. Samfälligheten bygger på att de som bor i området engagerar sig i olika uppgifter, som drift och underhåll av våra...

läs mer

Om gult vatten från Bodalsverket – MSF skriver

Det har kommit frågor på Facebook om gult vattnet Bodalsområdet och Södra Storskogen. Vi publicerar här Facebook-svaret från Björn Wennberg, som ansvarar för vattnet inom Mörbyfjärdens Samfällighet. Hej, tänkte bjuda på dagens längre läsning för den som är...

läs mer

Mörbyfjärdens historik

Du har väl inte missat att det finns fascinerande läsning här på hemsidan om hur tomtområdet Möbyfjärden kom till samt ett bildgalleri från nybyggartiden. Gå till fliken Om Märbyfjärden och klicka på Historik, eller klicka här Idag har jag även lagt till en byggplan...

läs mer

Kallelse till MIF´s årsmöte 2020

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020 MÖRBYFJÄRDENS IDROTTSFÖRENING MIF Lördag 25 juli kl. 16.00 vid Klubbhuset Motioner till mötet ska vara styrelsen till handa senast den 11 juli Ordförande Christina Falk 072-327 60 90 tomt 227 Breviksängen falk@kth.se MIF:s styrelse hälsar...

läs mer

Rapporter om missfärgat vatten från Bodalsverket

Det har kommit rapporter om missfärgat vatten från de som nyttjar Bodalverkets vatten (Bodal med Södra Storskogen). Vi har bytt filter i påsk och vattnet var klart bättre då än just nu. Vi har testat vattnet (20 maj) och det är tjänligt, så det finns ingen risk att...

läs mer

Arbetet på hamnplanens övre del klart

Nu är arbetet med att rensa, bredda och grusa hamnplanens övre del klart. I fortsättningen förvaras våra båttrailers och bockar på den egna tomten, annars på hamnplanens övre del, ovanför den mittersta infarten. Den nedre delen ska vara bilparkeringsplats från den 7...

läs mer

Årets sommarbrev på gång

Årets sommarbrev är det första som är heldigitalt. Det har tidigare enbart sänts ut i pappersform. Det skickas när som helst ut via vår förvaltare Föreningshuset till alla i tomtområdet som har en registrerad e-postadress. Sommarbrevet beskriver kortfattat vad området...

läs mer

Arbete på hamnplanens övre del

Den 8 juni startar arbetet med att göra iordning hamnplanens övre del – från infarten på mitten av hamnplanen och uppåt. Därför ska alla trailers och bockar med mera vara borta därifrån innan dess, annars flyttas de båtar som står kvar till den nedre delen av...

läs mer

Årets avier har skickats ut

I veckan har årets avier med avgiften till Samfälligheten skickats ut. Styrelsen ber dem som kan att gärna betala tidigare än den 30 april. På grund av de stora nyinvesteringar som görs behöver kassan fyllas på. Vi hoppas på förståelse för detta. Om du har frågor så...

läs mer

Handlingar från årsmötet utlagda

Nu finns de viktigaste handlingarna från samfällighetens årsmöte den 26 mars. Årets möte genomfördes digitalt på grund av rådande virusläge. Efter tekniska problem i början kunde mötet genomföras. Styrelsen tackar för att det gick att hålla mötet. Nu kunde en ny...

läs mer

Ornöloppet 2020 inställt!

Tyvärr tvingas vi ställa in årets upplaga av Ornöloppet, på grund av rådande virus-smitta. Vi som arrangerar är hemskt ledsna men det kommer ett ljus efter detta. De som har anmält sig och betalat in pengar ska få dem åter. Ha en motionsrik sommar ändå önskar loppets...

läs mer

Tidpunkter för sjösättning och upptagning av båtar

Vi har beslutat att bara ha två sjösättnings- och upptagningsdagar i år istället för tre, eftersom vi ändå oftast fått stryka en dag på grund av för få anmälningar. Det underlättar också att vi får fler vid varje tillfälle som kan hjälpa till och traktorn behöver inte...

läs mer

Vi förordar digital närvaro på årsmötet den 26 mars

På torsdagens årsmöte i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening förordar vi nu att ALLA deltar digitalt enligt tidigare nyheter här nedan. Speciellt viktigt är detta för gruppen 70+, vilket till exempel innebär att Föreningens ordförande Björn Jarlsäter deltar antingen...

läs mer

Olika webbläsare till stämman 26 mars

Den som väljer att medverka i stämman den 26 mars via webbläsare i den egna datorn ska veta att det finns flera sådana: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, och Microsoft Edge främst. Alla lämpar sig inte lika bra för ett evenemang som detta. Om ni...

läs mer

Det går även att ringa in till stämman den 26 mars

Den som vill delta på stämman den 26 mars kl 18:00 och saknar datorutrustning kan även ringa in med en vanlig telefon. OBS även här gäller att du anmäler dig med ett mail till kalle.lindholm@energiforetagen.se senast runt lunch den 26 mars. Du får då en inbjudan lite...

läs mer

Delta i MSF:s årsmöte 26 mars på plats eller digitalt

Mörbyfjärdens Samfällighetsförening har sitt årsmöte torsdagen den 26 mars hos Energiföretagen Sverige, Olof Palmes gata 31, 6tr (Norra Bantorget) med start klockan 18:00. Ni välkomnas att delta på plats. Vi har dock full förståelse för att några kan välja att inte...

läs mer

Årsmötet 26 mars och Corona

Som alla vet finns numera risk för att smittas av Coronavirus. Så länge inga nya restriktioner har kommit är planen fortsatt att genomföra årsmötet i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening den 26 mars kl 18. Mötet sker hos Energiföretagen Sverige på Olof Palmes gata 31...

läs mer

Anmäl e-postadress och telefonnummer

I årets utskick inför årsstämman den 26 mars ber vi alla boende i området att uppdatera sina e-postadresser och telefonnummer. Skälet är att vi går över till mer digital kommunikation framöver. Årets sommarbrev sänds till exempel ut digitalt för första gången. Även om...

läs mer

Vatten tjänligt även i Bodal efter omprov

Omprov av vatten för Bodal visade på tjänligt vatten med anmärkning. Om man är orolig kan man koka vattnet. Det har visat sig att vi har problem vid provtagningen, det är inte själva handhavandet utan att vi måste spola länge. Vi ser över och har rengjort UV filtren...

läs mer

Kallelse till möte om omförrättning har sänts ut

Lantmäterimyndigheten i Haninge kommun har med posten skickat ut handlingar avseende omprövning av Sundby ga:1 och Sundby ga:13. Medlemmar i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening kallas till möte tisdagen den 12 november 2019 kl 15:00 i Skärgårdssalen, Haninge kommun,...

läs mer

Stölder i hamnen!

Söndag natt den 13 oktober drabbades vi tyvärr av stölder i hamnen. Det är både båtar på land (hamnplanen) och i vattnet som blivit av med dreven på motorerna, både utombords- och inombordsmotorer. Det kan vara bra att se till sin båt den närmaste tiden och att alla...

läs mer

Sommarvattnets avstängning

Vi hoppas kunna erbjuda sommarvatten till och med vecka 44, dvs allhelgonahelgen och höstlovsveckan och planerar därför avstängning vecka 45. Detta är dock väderberoende, om temperaturen kryper under nollan måste vi stänga av sommarvattnet för att undvika skador på...

läs mer

Vatten tjänligt, båda vattenverken”

De senaste vattenproverna visar inga halter av koliforma eller ecolibakterier och vattnet bedöms som tjänligt enligt EUROFINS (de gör våra analyser). Det finns anmärkning på bla på "odlingsbara mikroorganismer", men det är en estetisk fråga. Vi kommer jobba vidar med...

läs mer

Vattenprover uppdatering tjänligt/otjänligt

Vattenproverna har nu konfirmerats (dvs man har med mikroskop bestämt sort på bakterier) och det var inga ecoli bakterier i något prov. Detta är mycket positivt då det är ett allvarligt problem, framför allt var ecolibakterierna skulle komma från. Vad som har...

läs mer

PÅMINNELSE OM EXTRASTÄMMA DEN 18 SEPTEMBER KL. 18

Föreningens medlemmar har i brevutskick fått kallelse till extrastämma i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening. Mötet sker den 18 september kl 18:00 hos Energiföretagen Sverige på Olof Palmes gata 31 vid Norra Bantorget. Det handlar om beslut avseende finansiering av ny...

läs mer

SOPHÄMTNINGEN PÅVERKAS UNDER VÄGARBETET

Styrelsen har nu kommit överens med sophämtningen om att ALLA tunnor töms i nästa vecka (vecka 37), enligt sommartömningsschema. Därefter blir det uppehåll vecka 38–39. Sedan töms ALLA tunnor igen vecka 40 innan vintertömningsschemat tar över.

läs mer

Uppdaterade tidpunkter för vägarbetet inom tomtområdet

Entreprenören som arbetar med Mörbyfjärdens vägnät meddelar följande: Vi kör makadam och bergkross hela vecka 36-37.Vägjusteringar har startat i morse (2 september), och avslutas som senast den 17 september.Beläggningarna är planerade till att ske måndag–fredag vecka...

läs mer

Vattenpump haveri

Var sparsam med vattnet!Pumpreparation pågår.En pump har stannat i Breviksverket (försörjer alla områden utom Bodal) och felsökning pågår. Det finns ytterligare pump som fortfarande fungerar, men vi vill uppmana till en allmän sparsamhet med vatten tills detta är...

läs mer

Renovering av Innerbryggan.

 I år börjar renoveringen av Innerbryggan. Renoveringen kommers ske fördelat på två år. Därför måste båtplatserna nummer I15 till och med nummer I44 vara tomma och utan eventuell y-bom från och med den 2 september 2019. Båtplatserna blir tillgängliga...

läs mer

Sommartinget 11 augusti – på gång i höst

Söndagen den 11 augusti höll Mörbyfjärdens Samfällighet, MSF, sitt årliga sommarting som är till för att informera från styrelsen och få in synpunkter från alla som bor i området. Diverse frågor togs upp och vi sammanfattar här de viktigaste händelserna som väntar i...

läs mer

Ornö Golf Open 2019

”Fredag 9 augusti anordnades 2019 års Ornö Golf Open.  I år var vi till slut 16 deltagare och vi hoppas se er, som var tvungna att hoppa av i sista stund, till nästa år så klart.  Vädrets makter var på vår sida denna dag, perfekt faktiskt. Första starttid...

läs mer

Omförättningen – Utökad information

Utökad information kring omförrättningen med siffor och fakta. Styrelsen vill undvika att rykten och missuppfattningar sprids kring omförrättningen och framförallt kring vattenfrågan. Vi lämnar därför ett antal klarlägganden och svarar på frågorna nedan. I separat...

läs mer

Omförrättningen – nytt möte väntar

Den 25 juni hade Lantmätaren en presentation med möjlighet att ställa frågor angående förrättningen. Materialet ska nu kompletteras på vissa punkter framför allt av administrativ art. Lantmätaren kallar sedan till nytt möte som ska utmynna i beslut att fastställa...

läs mer

Sjösättningen 25 maj flyttad

Thomas Larsson har fått förhinder att medverka vid sjösättningen lördagen den 25 maj, därför måste vi måste flytta den till söndagen den 26 maj. Thomas kommer kontakta de två som redan är uppskrivna på listan i hamnen.

läs mer

Sommarvattnet är på

Sommarvattnet är nu påslaget, det finns dock underhålls arbeten kvar samt några ventilbyten så enskilda fastigheter eller områden kan ha kortare avbrott. Årets påslagande av vatten har även inkluderat renspolning av några system, detta kan med föra något konstig färg...

läs mer

Vatten Bodal är nu tjänligt

Efter installation av extra UV filter samt diverse andra åtgärder har vi  bakteriefritt vatten från Bodalsverket (Bodal & Södra Storskogen). Det har troligen varit bra i minst tio dagar men det är den tid testet tar. Vi har i dag (24/4) vidare rengjort tanken och...

läs mer

Grovsopbåten 2019

SRV gör sitt bästa för att gömma informationen om när deras fina grovsopbåt angör Ornö, men 2019 är det:25 maj och 7 september, båda är lördagar kl 11-15.http://www.srvatervinning.se/Privat/Har/Mobil_avc/...

läs mer

Uppdatering otjänligt vatten från Bodalsverket

Våra entrepenörer installerade ett UV filter för cirkulation samt gjorde allmän översyn i bodalsverket samt satt en manschett på Bodalsbrunnen torsdag 21 mars. UV-filtret ligger på en cirkulerande slinga med tanken och dödar bakterier i vattnet om de finns. Det kommer...

läs mer

Vattenprov november 

Vid senaste vattenprovet i november påträffades mindre mängder koliforma bakterier i vattnet från Breviksverket (som förser alla utom Bodal och Södra storskogen med vatten), dessa bakterier finns naturligt i mark och jord och kommer from djur eller människa och...

läs mer

Risupplaget är stängt

Risupplaget är fullt och stängt. Tömning kommer att ske i vår när det torkat, per instruktion från flisentreprenören. Observera att dumpning av ris i diket eller på infarten till upplaget är ej tillåtet. Påminner om att fastighetsägare är ansvariga för var av dem...

läs mer

Inget eldningsförbud på tomten

ELDNINGSFÖRBUD I STOCKHOLMS LÄN UPPDATERING 30 JULI Eldningsförbudet gäller inte längre egen tomt. Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Det är dock fortsatt...

läs mer

Brunnen Åkersberg är torr

Brunnen Brevik-Åkersberg är nu tom, var sparsam med vattnet!  Brunnen i Brevik-Åkerberg är nu tom, det finns två ytterliggare brunar som fortfarande kan förse vattenverket i Brevik men belastningen på dessa ökar nu. Jag har själv inte sett det men har hört att det...

läs mer

Invigning 11/7 av Utsiktstornet på Telegrafberget

Den 11 juli kl 11:00 invigs vårt nya utsiktstorn uppe på södra skärgårdens högsta punkt, Telegrafberget i Mörbyfjärden. Härifrån ser man Huvudskär, Utö, Muskö och Dalarö! Telegrafberget har en spännande historia: här fanns en optisk telegraf från början av 1800-talet...

läs mer

Ornös fina insjöar på muséet

Missa inte årets utställning på Ornö Museum om öns insjöar. Museet har även initierat en stor inventering av alla 14 insjöar. Man kan  köpa ett "stämpelkort" på museet och besöker sedan öns insjöar när det passar. Kul, lärorikt, cykel- och motionsvänligt! Museet har...

läs mer

Information om vattenförbrukningen

På årsmötet efterfrågades information om vattenförbrukningen. I snitt producerar vi cirka 24 000 liter vatten per dygn under året. På sommaren stiger detta till cirka 75 000 liter vatten / dygn.  Under Midsommar ökar detta till mellan 120 000 – 140 000  liter /dygn....

läs mer

Sommarvatten i Valborg

Det är en sen vår i år, men vår målsättningen är att ha igång sommarvattnet till fredag 27 april (Valborgshelgen). Sektion B Björn Wennberg / Mattias Nilsson  

läs mer

Mörbyfjärdens historia

Nu finns det en sida om Mörbyfjärdens moderna historia under menyn Om Mörbyfjärden/Historik. Det är Åke Andersson från tomt 228 som skrivit en gjort en fin historieskrivning och bidragit med foton. Uppdatering: En som bidragit med fina bilder från förr är Anki...

läs mer

Ny informationssida om att köpa hus i Mörbyfjärden

Tack vare Kalle Lindholm har vi nu på denna hemsida en fin sammanställning av information som riktar sig till de som är intresserade av att köpa hus i Mörbyfjärden. Idén har väckts av Åke Andersson i en skrivelse till styrelsen. Informationssidan finns här under menyn...

läs mer

En vädjan om fyrverkerier

Snälla sluta med fyrverkerier. Vi skulle vilja uppmuntra folk att inte använda fyrverkerier under nyårsfirandet. Det är många som har husdjur på Ornö inklusive vi och många hundar samt andra, vilda djur, blir helt livrädda av höga smällar som kommer från nyårsraketer....

läs mer

Sommarvatten stängt

Vi har nu stängt sommarvattnet i alla kvarter. Kontrollera gärna att detta är gjort för din fastighet, speciellt för er i centralområdet då det är lite mer "komplicerat där" just nu. För er som har ståndarrör så koppla loss er egen slang från röret så går det fortare...

läs mer

Årets Julmarknad 16 dec på Hässelmara gård Ornö

Välkommen till årets julmarknad lördag den 16 december kl 10-15 på Hässelmara gård. Här finns lokala produkter såsom rökt kött och fisk. Hantverk och hemlagat. Fårskinn, julkransar ost och mycket mer. Kafét har öppet med våfflor och kakbuffé. Ponnyridning. Lotteri....

läs mer

Urkoppling vatten i Centralområdet

Samfälligheten (MSF) kommer att sköta urkopplingen av Vatten även för de cirka 20 fastigheter i Centralområdet som fick temporära inkopplingar av Vintervatten. Precis som tidigare hanterar MSF urkopplingar av fastigheter som inte har vintervatten färdigt i Norra...

läs mer

Avstängning Sommarvatten

Normalt så stänger vi sommarvattnet i slutet på oktober. Höstlovet är v44 och är väderprogonsen bra så försöker vi hålla sommarvattnet öppet även denna vecka. Skälet till att vi stänger vid minsta kylprognos är att ståndarrören fryser lätt sönder vid klara och kalla...

läs mer

Vattenprover augusti 2017

Nyligen tagna vattenprover visar att vårt vatten är tjänligt men det finns en anmärkning på färgen på vattnet och halten ”odlingsbara mikroorganiser” vad gäller vattnet från Bodalsverket. Vi hade tidigare även förhöjda halter av ”odlingsbara mikroorganismer” även i...

läs mer

Ornöloppet

Ornöloppet blev en succé! 85 vuxna som sprang 17 km runt Ornö och 75 barn i åldrarna 2-13 år som sprang 0,65 - 1,9 km runt Mörbyfjärden i väldigt omväxlande väder, ivrigt påhejade av en entusiastisk publik.  

läs mer

MIF TRIATHLON LÖRDAG 22 JULI , SE 2016 RESULTAT

TRIATHLON Tävlingen äger rum lördagen den 22 juli och omfattar ca: 250 m simning, 8 km cykling och 3,2 km löpning. Minitriathlon, för 7 - 14 åringar, omfattar ca: 60 m simning, 1,5 km cykling och 1 km löpning. Start 14.00. Tävlingsavgift 50 kr för vuxna och 20 kr för...

läs mer

Vill du ha fiber i sommar? Nästa chans blir 2018

Ornö Fiber planerar att “blåsa in fiber” under v27, dvs veckan efter midsommar. Anmäl därför din fastighet snarast möjligt till Ornö Fiber genom att maila till info@ornofiber.se om du vill ha tillgång till fiber under sommaren. OBS! Nästa inblåsning sker först...

läs mer

Nya vattenprover tagna

Nya vattenprover finns publicerade under vattensektionen. Vattnet är godkänt (tjänligt på fackspråk) men i vissa fall finns anmärkningar ute i ledningsnätet. Anmärkningar i ledningsnätet påvisar förhöjda halter av bakterier, vilket med största sannolikhet beror på...

läs mer

Vatten inför helgen – samtliga fastigheter

Vädermässigt var Kristihimmelfärdshelgen fantastisk däremot hade våra vattenverk det kämpigt. På lördagen så stannade Bodalsverket som i nuläget matar Bodal, Bodalsberget och Södra Storskogen. Då var tanken om 20 000 liter tom och verket stannade. Vi undersöker...

läs mer

Sommarvatten status

Kolnäset har nu fått vatten. Detta tack vare att vi fått ett undantag kring kravet att besiktning skall ske innan vi kan gräva i området samt att vi prioriterat hårt. För övriga utan vatten så påminner jag om mötet på söndag 28 maj. Det är inte tillåtet att själv röra...

läs mer

Möte i Bygdegården 28/5 för de som saknar vatten

Söndag 28 maj 10:15-11:15 i Bygdegården håller vi möte för följande fastigheter: Kolnäset, Fastigheter i centralområdet som beställt vintervatten samt följande fastigheter: 13,141,142,162,163,210, 227 och 229 Det är viktigt att ni tar er tid att delta. Vi har ingen...

läs mer

Status vatten

Sommarvattnet är nu igång och bägge verken producerar vatten. I båthamnen, västra och östra delarna fungerar vattnet som det skall. I Kolnäset, fotbollsplan och Centralområdet är det mer problematiskt. Kolnäset saknar vatten. I stort samtliga fastigheter som har...

läs mer

Vatten – båthamnen

Varför fanns det inget vatten i båthamnen under Påsken? Båthamnens vatten är en del av sommarvattennätet och vi försöker ha detta igång till Valborg. Vi försöker om det är möjligt att starta Båthamnens vatten något tidigare. Men denna Påsk bjöd på minusgrader vilket...

läs mer

Grovsopbåten 2017

SRV gör sitt bästa för att gömma informationen om när deras fina grovsopbåt angör Ornö, men i år är det 27 maj och 9 september, båda är lördagar kl 11-15 http://www.srvatervinning.se/Privat/Har/Mobil_avc/

läs mer

Sommarvatten – Valborg

Ett säkert Vårtecken är att ni medlemmar börjar ringa mig eller våra entreprenörer och frågar när vattnet sätts på! Vårt mål är att sommarvattnet skall vara påslaget till Valborg. I år väntas dock utmaningar för vissa kvarter/fastigheter i Centralområdet beroende på...

läs mer

Ornö Fiber startar etapp 2 utbyggnad

Stockholms skärgårdsnät AB har beviljats bidrag på 57,5 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad i skärgården. Av dessa pengar kommer knappt hälften att användas på Ornö med kringliggande öar. Då bidragen utgör ca 60% av kostnaden är detta alltså ett projekt på över 100...

läs mer

Snöröjning

Vi hinner tyvärr inte ploga kvartersvägarna idag den 9 november. De stora vägarna däremot är prioriterade och plogade så att de är framkomliga. Med vänlig hälsning, Mats Åkerlind Vägansvarig Mörbyfjärdens samfällighet

läs mer

Missfärgat vatten?

På grund av strömavbrott så har vattenledningarna blivit trycklösa. Detta innebär att när man börjar spola kan det komma en del missfärgat vatten. Spola en stund så kommer rent vatten!   Sektion B

läs mer

Sommarvatten avstängning

Efter en fantastisk sommar så blev det äntligen höst idag med lite härligt regn och blåst! Vi stänger sommarvattnet någon gång i slutet av oktober eller början av november. Vi försöker hålla det öppet under v44 så att man skall kunna nyttja vattnet under...

läs mer

MIF TRIATHLON nu på lördag 23/7!

Hej här är bild på de nya fina nummerlapparna o megafonen. Anmälan är kl 10-11 vid MIF-huset på lördag! Start mintriathlon 14.00 och för alla andra 15.00! Dags och värma upp!

läs mer

Seglarskola nästa vecka för dig som är minst 7 år.

Hej! Nu på söndag klockan 10 sker anmälan till årets seglarskola. I år lägger vi till ett krav för deltagarna. Förutom att man ska kunna simma 200 meter måste man nu även vara minst sju år. Vi ledare är taggade, och hoppas att ni också är det 🙂  ...

läs mer

Glöm ej träna inför MIF Triathlon 23 juli !

TRIATHLON Tävlingen äger rum lördagen den 23 juli och omfattar ca: 250 m simning, 8 km cykling och 3,2 km löpning. Minitriathlon, för 7 – 14 åringar, omfattar ca: 60 m simning, 1,5 km cykling och 1 km löpning. Start 14.00. Tävlingsavgift 50 kr för vuxna och 20 kr för...

läs mer

Ved att hämta i Bodalviken

Det finns ved att hämta i Bodalviken. Veden ligger längs stigen ner mot vattnet. Den är kubbad men klyva får man göra själv! Det finns björk (vedens konung), al (nästan lika bra som björk), ask (högre bränslevärde än björk) och gran (perfekt som tändved och knäpper...

läs mer

Frågor & klagomål om vatten och avlopp

De grävarbeten som pågår i området drivs av tre olika avloppssamfälligheter. Information om respektive projekt finns på hemsidan för respektive projekt. Har man frågor eller synpunkter på dessa arbeten så kan man kontakta respektive styrelse. Dessutom bedriver vi inom...

läs mer

Sommarvatten information 2016-05-12

Stornäset – samtliga fastigheter har sommarvatten, läckan lagades under helgen Sommarvatten till Konvaljholmen slås på någon gång under vecka 20 och klart senast fredag 20 maj. Norra Gärdet – 3 fastigheter har sommarvatten denna sommar. Övriga fastigheter har inget...

läs mer

Sommarvattnet är nu påslaget!

Ett säkert vårtecken är att Sommarvattnet är nu påslaget! Vårt mål är att göra det till Valborg och så blev det i år också. Men snälla alla medlemmar det går inte fortare för att ni ringer mig eller våra entreprenörer och frågar när vattnet sätts på – det är Valborg...

läs mer

Telegrafberget

Telegrafberget med sitt utsiktstorn som ger milsvid vy in mot Dalarö, ut över Mysingen och vid klart väder lär man kunna se ända bort till Huvudskär.  Telegrafbergets invigning juli 2018. Självaste Bellman, (a.k.a. Kalle Lindholm) framförde en specialkomponerad visa...

läs mer

Nya Vattenverket i Bodal/Bodalsberget

Årsstämman 2015 beslöt att vi skulle bygga ett nytt Vattenverk i Bodalsberget. Syftet är att säkerställa en högre leveranssäkerhet av dricksvatten i hela Mörbyfjärdens område och vara reserv för vattenverket i Brevik. Dessutom möjliggörs vintervatten i...

läs mer

Vattenprover för er med enskilt avlopp

SMOHF efterfrågor ett fullständigt vattenprov till de fastighetsägare som söker enskilt avlopp. Här är ett Vattenprov som är ett mer omfattande prov som kan lämnas till SMOHF för de som söker enskilt avlopp. För ansökningar om enskilda avlopp så ligger det...

läs mer

Grävningar på gatorna för OBs avlopp

Ornö Brevik samfällighets avloppsprojekt har nu gått in i en ny fas. Arbete med nedläggning av rör/ledningar görs nu även på gatorna. Det innebär att fler av gatorna i området tillfälligt kommer att grävas upp. I samband med detta kan det vara svårt att ta sig fram...

läs mer

Vattenfalls nya mätarskåp – omkoppling

Vattenfalls omförläggning av Elmatning till markkabel och nya mätarskåp. Berörda fastigheter har nyligen fått brevinformation från Vattenfall, vilket beskriver kommande ersättning av luftledningar till markkabel samt inkoppling av nya mätarskåp. Vi som fastighetsägare...

läs mer

Bastun stängd 21/2 till 4/3

Vår kära bastu är stängd för renovering under perioden 21/2 till 4/3                                                                                                /Sektion A

läs mer

Förändringar i vattennätet

I samband med grävningar som pågår för avlopp i olika områden så görs även förändringar som påverkar enskilda fastigheter. Samfälligheten försöker att förenkla och förbättra vårt vattendistributionsnät. Vår målsättning är att på sikt att i respektive kvarter skall...

läs mer

Sommarvattnet avstängning

  Uppdatering 2015-11-17: Vi har börjat stänga sommarvattennätet för säsongen. Glöm inte att koppla bort slangen från ståndarröret. Glöm inte att koppla bort slangen från ståndarröret så kan vi starta vattnet snabbare i vår!

läs mer

Status avloppsprojekten

Det pågår tre stycken gemensamma projekt inom Mörbyfjärden som bygger moderna anläggningar för miljövänlig hantering av avlopp och toaletter. Centrala området Ornö Brevik Samfällighet (OBS) består av cirka 85 fastigheter inom kvarteren Lillbrevik, Brevik,...

läs mer

Triathlon

Lördag 18 juli är det dags för årets Triathlon, en folkfest! Vilka var hjältarna som deltog 2014? Här är hela listan!

läs mer

Uppdatera dina medlemsuppgifter på Min sida

Det finns nu en länk till samfällighetens medlemsregister  under SAMFÄLLIGHETEN:Min Sida. Efter inloggning kommer du åt dina egna uppgifter och kan ändra adress, telefon och e-post, du kan även se dina fakturor från samfälligheten. Vi vill gärna få in allas epost så...

läs mer

Vattenprover maj 2015

Nu ligger resultaten för provtagning av vattnet i våra tre brunnar i slutet av maj 2015 uppe under Sektion B: Vatten Kommentar från samfälligheten: Vi tar löpande prover på vattnet enligt krav från SMOHF. Vi har under årens lopp haft problem med förhöjda halter av...

läs mer

Fiber: fortfarande chans gå med!

Ornö Fiber meddelar att det i de områden där fibern inte är etablerad (det vill säga i områdena med VA-projekt) så finns fortfarande chans att gå med till samma ytterst förmånliga pris, ca 20.000 kr. Detta gäller fram till att grävningen starta nångång i sommar, så...

läs mer

Grovsopbåten 23 maj + 12 sept

Vårens stora högtid Grovsopbåten, eller "Den Mobila Återvinningscentralen" som den också kallas, kommer till Hässelmara lördag 23 maj kl 11.00 - 15.00, samt i höst lördag 12 september kl 11.00 - 15.00 Se även SRV Återvinnings informationssida  

läs mer

Vattenavbrott 19-20 april

På söndag 19 april 22:00 till måndag 20 april 16:00 stängs vattnet av i samband med rengöring av tankar och andra förberedelser inför öppning av sommarvattnet. Om du och dina grannar kopplar loss slangen från ståndarröret så kan vi öppna sommarvattnet tidigare!...

läs mer

Årsstämman 24 mars

Samfärllighetens årsstämma äger rum tisdag den 24 mars 2015 kl. 18:00 i Haninge kulturhus.   Allt material inför stämman finns under Samfälligheten/Årsstämmor

läs mer

Vattenprover

Nyligen installerade vi möjlighet att ta vattenprov direkt på Brunn 3 (den som ligger invid vattenverket). Tidigare har vi bara kunnat mäta direkt på de två andra brunnarna. Tidigare vattenprover har varit helt rena på dessa brunnar men vi har haft problem med...

läs mer

MIF program 2015

Här kan du ladda ner programmet för 2015. Glöm ante att betala in medlemsavgiften 50 kr per person, mycket värde för lite pengar!

läs mer

Vintervatten i centralområdet

I samband med avloppsprojektet i det centrala området så får Samfälligheten frågor rörande anslutning till vintervatten. Mörbyfjärdens Samfällighet ser mycket positivt på att fastighetsägare passar på och ansluter sig till vintervatten i samband med framtida...

läs mer

Strandsatt – hemsida för skärgården

Tipsar om hemsidan Strandsatt, www.strandsatt.se som drivs av Ornöbon Patrik Hedmalm. Det är en digital anslagstavla av och riktar sig till turister, boende och företagare i Stockholms skärgård. Man kan prenumerera på information från enbart Ornö och det finns många...

läs mer

Ljus i fibern!

Information från Ornö Fiber: Den 12 januari kl. 11.00 tänder vi ljuset i fibern. Då kopplar vi upp de 107 första anslutningarna – det som vi kallar etapp 1:1 och som utgörs av Mefjärd och Breviksnäs. I takt med att VA projekten medger samförläggning byggs sedan...

läs mer

Om samfällighetens BDT-anläggningar

Samfälligheten förvaltar 2 infiltrationsanläggningar för BDT avlopp som betjänar 7+14 (ursprungligen 7+13) fastigheter. Investeringar i dessa anläggningar kan bli kostsamma och frågan är om detta skall delas av alla fastigheterna i samfälligheten eller av de...

läs mer

Dricksvattnet

Information från styrelsen Sektion B: Mattias Nilsson Ytterligare vattenprover har tagits och tyvärr innehåller de fortfarande förhöjda halter av koliforma bakterier. Precis som tidigare så ligger halten på/strax ovanför gränsvärdet för tjänligt dricksvatten (10...

läs mer

Sommartinget 2014

Årets sommarting blev välbesökt! Styrelsen och sektionsansvariga informerade om status för pågående projekt inom Allmänna anläggningarna, hamnen, vattnet och vägarna. Det är ett stort och mycket viktigt arbete som många engagerade lägger ner inom vår fina...

läs mer

Dricksvattnet

Två saker om vårt gemensamma dricksvatten Vattenprov Det vattenprov som togs den 16 juli i Samfällighetens dricksvattenanläggning innehöll förhöjda halter av Koliforma bakterier. Halten ligger på gränsvärdet för tjänligt dricksvatten (10 cfu/100 ml). Enligt Eurofins...

läs mer

Fiber till Mörbyfjärden – dags att bli medlem

Ornö Fiber Ekonomisk förening har nu beviljats bidrag för att bygga den första etappen av det planerade fibernätet till Ornö med kringligande skärgård. Mörbyfjärden finns med i Fas 1 som påbörjas nu i augusti. Mera information och länkar till medlemsansökan finns här...

läs mer

Grovsopbåten 24 maj + 13 sep

Vårens stora högtid Grovsopbåten, eller Den Mobila Återvinningscentralen som den också kallas kommer till Hässelmara lördag 24 maj kl 11.00 - 15.00, samt i höst lördag 13 september kl 11.00 - 15.00 Se även SRV Återvinnings informationssida  

läs mer

Våra fina motionsspår

Säsongspremiär för mig igår i våra fina motionsspår. Underlaget är helt OK nu och jag njöt som vanligt av den omväxlande naturen med djup och sval granskog, öppna klipphällar, ängar och öppen tallskog.  Kan varmt rekommendera en långpromenad eller joggingrunda, gärna...

läs mer

Uppskov för reningsverksprojekten

Idag kom så SMOHFs utskick till de fastighetsägare som är medlemmar i det gemensamma projektet för reningsverk in om det centrala området. Uppskovet gäller till 30 november 2016 så det finns nu gott om tid, även om förhoppningen fortfarande är att installera...

läs mer

Välkommen på Årsstämman tis 25 mars

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET ÅRSSTÄMMA 2014 Välkomna tisdag den 25 mars 2014 kl. 18:00 Haninge kulturhus, Poseidons torg 8 Lokal: Kulturrum 2. Kallelse har gått ut per post till alla medlemmar. Mera information och alla utskick finns här under Samfälligheten/Årsstämmor...

läs mer

Mörbyfjärden klart för bredband

Finansieringen är nu klar för första etappen av fibernätet i Ornö skärgård. I början av 2015 kommer moderna fiberkablar till Mörbyfjärden, Kyrkviken och Mefjärd. Haninge kommun går in som medfinansiär till det EU-finansierade landsbygdsprogrammet, och Post- och...

läs mer

”Felaktiga krav att husägare ska köpa slamslang”

Uppdaterad 2013-12-12 Tidningen Skärgården hade 2013-11-28 en mycket intressant artikel om Värmdö kommuns krav på at fastighetsägarna ska installera slamsugningsslangar om avståndet för sugbilen är över 10 meter. Socialdemokraterna i Värmdö har lusläst...

läs mer

Möte 21/9 om avlopp & miljö

Green Islands håller öppet möte lördag 21 september kl 12-15 på Ornö krog: Green Islands projektet välkomnar alla intresserade på Ornö för att informera om vad vi har kommit fram till angående avlopp, avfall och energi. Till vår hjälp har vi bla VA rådgivaren Maria...

läs mer

Möte om Avlopp för Södra Storskogen 31/8 kl 13:00

Hej alla Södra Storskogare! Välkommen på info/diskussionsmöte angående gemensam avloppslösning och reningsverk för Södra Storskogen. Lördag 31/8 kl 13 hos Magnussons, tomt 260. Ingen anmälan behövs men kan ni inte vara med på mötet men har något att bidra med, vill...

läs mer

Sommarting 11 aug kl 11.00

Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna till årets sommarting då styrelsen lämnar information och tar emot förslag och synpunkter för den framtida förvaltningen. Plats för tinget är klubbhuset vid tennisbanorna.

läs mer

Avloppslösningar – dags att agera!

Det ligger nu anteckningar från avloppsmötet med kommunen och SMOHF här: under Avlopp/Möten med SMOHF & kommunen Där framgår tydligt att kommunen inte kommer att ge dispens från ålägganden att bygga om enskilda avlopp till enskilda fastighetsägare, möjligen med...

läs mer

Triathlon 2013

Årets Triathlon lockade många, roligt att deltagandet ökar! Här finns hela resultatlistan att ladda ned: Resultat Ornö Triathlon 2013 och här finns förra årets lista: Resultat Ornö Triathlon 2012 Fina bilder tagna av Michael Sageryd:

läs mer

Gemensamma reningsverk för WC

Är det flera kvarter som är intresserade av att anlägga gemensamma reningsverk som ger möjlighet till vattentoaletter och dessutom ger bättre miljö än enskilda anläggningar? Det har nu bildats en ideell förening för de centrala delarna av Mörbyfjärden; Konvaljeholmen,...

läs mer

Bidrag klart för fiber på Ornö

Länsstyrelsen har beviljat 35 miljoner kr stöd för bredband med fiber i skärgården, däribland Ornö fiber-projekt som därmed kan fortsätta projekteringen. Här är Länsstyrelsens beslut Mörbyfjärden är ett av de områden som kommer att få fiber först, troligen våren 2014....

läs mer

Inget kommunalt avlopp för Mörbyfjärden

Avloppsgruppen och Ornöborna har haft kontakt med Haninge kommun angående eventuell möjlighet att ansluta området till kommunalt avlopp genom att dra en avloppsledning till Dalarö Skans som redan är anslutet. Kommunen har dock get klart besked om att detta inte är en...

läs mer

Sommarbrev 2013

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Sommarbrev 2013 Rapport från år 2013 års stämma Årsstämman hölls den 21 mars i Haninge Kulturhus i Handen, där stämman följde valberedningens förslag till omval till 2015 som ordförande välja Björn Jarlsäter, tomt 185. Som omval...

läs mer

Röjardag i spåren

Vi hade en härlig röjardag i spåren idag! Roligt att se alla som röjde sly, kapade grenra och byggde nya spångar. Nu är våra löparspår bättre än någonsin! Här är dagsfärska bilder från starten vid simskolan och det röjda spåret över ängen där röda möter gula.  ...

läs mer

Hjärt-lungräddning kurs 13 juli

Under sommaren sätter MIG upp en hjärtstartare som kommer att sättas upp på MIF-huset. MIF arrangerar en 2-timmars mycket nyttig kurs i Hjärt-Lung-räddning lördag 13 juli, välj mellan två tider: Klockan 10:00 eller 13:30 vid MIF-huset, där det finns anmälningslistor...

läs mer

Midsommarfirandet 2013

Vilket fint midsommarfirande vi hade! Tack till alla som kom, det var väl nästan publikrekord? Och tack till alla som hjälpte till med arrangemanget, härlig stämning hade vi som ni ser på dessa bilder. Mera bilder finns på MIFs Facebook-grupp  som enbart är till för...

läs mer

Vattenprover klara

Nu är vattenproverna på våra brunnar som togs i maj klara, vi har fortfarande god tillgång på rent vatten, något att vara tacksam för! Se info under Samfälligheten/Vatten

läs mer

Midsommarfirande

10.00 Klär vi stången. Alla är välkomna med blommor och att hjälpa till! 14.00 Midsommarstången reses och dansen börjar!

läs mer

Informationsmöte om avlopp med kommunen 14/6

Informationsmöte om avloppen kommer ske fredagen den 14 juni kl 14 - 16 i Ornö Bygdegård. Representanter från Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund SMOHF  och Haninge kommun kommer att informera och svara på frågor om dispenser m m. Mötet är öppet för alla och...

läs mer

Året program 2013

Här är årets program, du hittar här alla aktiviteter som MIF arrangerar, liksom viktiga datum i Samfälligheten som sjösättningar och båtupptagningar, datum för vatten och möten i både Samfälligheten och MIF. Programmet finns att ladda ned som en PDF-fil här. Om någon...

läs mer

Årsstämman 2013 information

Den information som gått ut per brev till alla samfällighetens medlemmar inför årsstämman 2013 finns nu även här, under Samfälligheten Årsstämmor. Här finns även en mail-länk om du vill ändra dina uppgifter i registret som du fick utdrag ur i brevet.

läs mer

Gemensamt reningsverk i centrala Mörbyfjärden?

Det har nu bildats en grupp som undersöker möjligheterna att anlägga ett gemensamt reningsverk för de centrala kvarteren Konvaljeholmen, Brevik, Norra Gärdet och Breviksängen, eftersom terrängen där kan vara lämplig för grävning av avloppsledningar. Målet är att hitta...

läs mer

Gympaledare efterlyses

MIF efterlyser någon som vill vara med och leda gympan nere på ängen i sommar. Vi har tidigare hållit konditions-, styrke- och smidighetspass, men är du en duktig yogainstruktör kan det passa också. Vi brukar hålla gympa ett par gånger i veckan, någon kväll i veckan...

läs mer

Vattenfilter på kranen

Vi har ju bra vatten på Ornö, men jag vill tipsa om att det finns ett enkelt och billigt sätt att ytterligare rena dricksvattnet från rost, järn bly och tungmetaller med mera. Jag har själv skaffat ett kranfilter från svenska Clearly som verkar fungera bra, lätt att...

läs mer

Ornöboda Avloppsgrupp information

Avloppsgruppen på Ornöboda är mycket engagerade och driver frågor till kommunen som är av intresse även för oss i Mörbyfjärden. Nu ligger deras senaste nyhetsbrev under menyn Avlopp/Skrivelser

läs mer

Vattenprover klara

Nu finns det protokoll från laboratorieanalyser av vårt vatten från Stornäset och Pumphuset, se under Samfälligheten, Sektion B, Vatten

läs mer

Nya guider för avlopp

Nu finns det informativa guider om avloppslösningar under menyn Avlopp. Söderhamn har tagit fram en guide för sommarstugor och en sida om gråvattenrening, (dvs BDT-avlopp, Bad,Disk, Tvätt) som är det som är aktuellt för de flesta av oss i Mörbyfjärden.

läs mer

Många avloppsförbud!

Jag har fått telefonsamtal från fastighetsägare som är oroliga efter att ha fått beslut om förbud mot sina avloppsanläggningar från  SMOHF. Vill därför påpeka att en mycket stor majoritet av alla fastighetsägare på Ornö har fått förbud eller andra påbud att uppgradera...

läs mer

Dialog om P-platser i Dalarö

Åke Andersson och Börje Wirås har korresponderat med kommundirektören om SMOHFs myndighetsutövning och tidigare uttagna avgifter för P-platser i Dalarö. Här är deras brev och svaret från kommundirektören 2012-10-10 Svar till  kommundirektören Svar Haninge Kommun...

läs mer

Bra information om torrtoaletter

Jag fick tips från KompostCenter i Solna om att Norrköpings kommun har tagit fram Dasspappret, en fin sammanställning av torrtoaletter med bra tips om hur man tar hand om urin och komposterar.

läs mer

Miljardstöd till bredband

Tidningen Skärgården skriver i nr 38 om regeringens ökande satsning på bredband på landsbygden. "Många byalag i skärgården väntar nu bara på att få medfinansiering och kunna sätta spaden i backen". Denna satsning bör alltså kunna underlätta för samverkansprojektet...

läs mer

Avloppsgruppen samlar information

Jag har haft bra samtal med Stefan Engblom på SMOHF och  Johanna Blomberg VA-chef inom Haninge kommun, de gillar båda vårt initiativ att samla information om avloppsfrågor här på Mörbyfjärdens hemsida. Avloppsgruppen har haft tre möten och får in allt mer information...

läs mer