Om Mörbyfjärden

Här vill vi lägga in allmän information om vårt fina område.
Så vi vill gärna få in texter och bilder, maila Henrik Ahlén på henrik@ahlen.nu