Södra Storskogen VA

2016-11-30

Södra Storskogens VA har nu 29st medlemmar!

Projektet har startat och löpande information kommer mejlas ut samt läggas ut på hemsidan! Tack alla!

Här lägger Södra Storskogen VA förening upp nyheter och aktuell information som berör medlemmarna i föreningen.

2016-10-20

Kalkylen har uppdaterats – se nedan

informationsblad-2016-10-20

 

2016-10-09

Hej Alla!

Nu är det äntligen Södra Storskogens tur att gå samman för att få till en gemensam VA lösning.

Detta är ett avgörande ögonblick. Trots positiva fysiska möten, rundringning, dörrknackning och telefonsamtal så är det inte förrän man går med i föreningen och betalar in sina 5000 kr i anslutningsavgift som vi faktiskt vet hur många vi blir.

Nu har vi en bra underbyggd kalkyl, en första rimlig tidplan och en stark ambition att komma igång på riktigt!

Eftersom vi inte vet hur många som kommer säga ja så vet vi ju inte, per automatik, vilken kalkyl som det tackas ja till.  Det arbetsgruppen då har bestämt är att minst 25 st behöver gå med i en gemensam avloppslösning med vintervatten för att projektet skall bli av. Blir vi färre som går med kommer pengarna betalas tillbaka till varje fastighetsägare och projektet läggas ner.

Det reningsverk som kommer installeras kommer att ha kapacitet för 40 fastigheter. Serviser/förgreningar till huvudstammen vid tomtgräns kommer endast att grävas ner till de fastigheter som är med i projektet. Detta betyder att vid en eventuell senare anslutning behöver fastighetsägaren, utöver grundinvesteringen, själv stå för kostnaden som är förknippad med den installationen.

Genom att välja ett reningsverk som möjliggör att 40 kan ansluta sig, finns goda chanser för framtida återbetalningar av investerade pengar.

Arbetsgruppen har också beslutat att inte öppna upp för möjligheten att endast ansluta sig till vintervatten eftersom denna kostnadsmodell i dagsläget blir för komplex.

Lånen för anläggningen kommer initialt att tas på samfälligheten och fastighetsägarna kommer att debiteras en månadskostnad. Denna ser ni i kalkylen. Så har även Norra Storskogen och Bodal gjort. Som steg 2 finns det möjligheter att se över andra finansieringsmöjligheter.

  • Länkat nedan finns informationsmaterial med kalkyl och tidplan samt ansökningsdokument till föreningen.
  • Ansökan om medlemskap till föreningen behöver skickas per post, inte via mejl. Adress finns på avtalet.
  • Senaste svarsdatum för ansökan och betalning till föreningen är den 30 november!
  • För att försäkra oss om att vi lyckats nå alla fastighetsägare önskar vi att även ni som väljer att avstå medlemskap skickar in era uppgifter.

Det finns även möjlighet att träffas och diskutera frågan Onsdagen den 19/10 kl 19.00 i  Snättringe klubbstuga i Huddinge. Adressen är Källbrinksvägen 1, 141 02 Huddinge

Då kommer vi vara där för att svara på frågor!

Hör gärna av er om något är otydligt!

Hälsar Arbetsgruppen

stadgar_ssvaf

ansokan-om-medlemskap

avstar-medlemskap

 

2016-05-31
Södra Storskogen VA förening är bildad och projektet är nu redo att ta fart på riktigt.
En kalkyl för projektet finns framtaget samt en preliminär tidplan.

Topas minireningsverk, som också Norra Storskogen och Bodal valt, kommer sannolikt också väljas av Södra Storskogen.

Kalkylen för 30 anslutna fastighetsägare visar på en investering på ca 175 000kr/fastighet. Driftskostnaderna hamnar på ca 2300kr/år vilket skulle innebära en månadskostnad på 950kr/fastighet.

Beräknad kostnad för grävning mm på egna tomten uppskattas till ca 50 000kr. Arbetsgruppens inriktning är att minst 25 fastigheter krävs för att projektet skall bli av. För närvarande pågår en fördjupad undersökning bland fastighetsägarna för att knyta an så många som möjligt. Nästa steg blir därefter att ta in inträdesavgifter för att komma vidare i projekteringen.

 

Om du vill veta mer eller har ytterligare frågor kontakta gärna någon i arbetsgruppen!

Henric Hertzman              hus 250                 henric.hertzman@gmail.com

Martina Öhlin                    hus 283                 martinaohlin@gmail.com

Sebastian Strollo              hus 263                 seb@strollo.org

Tommy Bolmstedt           hus 259                 tommy@bolmstedt.se

Jon Magnusson                hus 260                 magnussonjon@gmail.com

Torbjörn Troell                  hus 281                 torbjörn.troell@teliasonera.com

Zakarias Andersson         hus 274                 zakarias.andersson@ericsson.com