Föreningsstämmor

Ordinarie stämma skall hållas årligen, senast under mars månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Nedan finns protokoll från genomförda föreningsstämmor:

2015

Extra föreningsstämma för Norra Storskogens VA-Samfällighetsförening:

Sammanträdet ägde rum måndagen den 12 oktober 2015 kl. 19:00 i Haninge kommunhus.

Stämma NS VA samfällighetsförening 2015-10-12

Sammanträde för att bilda Norra Storskogens VA-Samfällighetsförening:

Sammanträdet ägde rum måndagen den 12 oktober 2015 kl. 18:00 i Haninge kommunhus.

Sundby GA14 Protokoll samf