Stadgar

Stadgar för Norra Storskogens VA-Samfällighetsförening.

Stadgarna fastställdes vid sammanträde 2015-10-15.

Sundby GA14 Stadgar samf