Styrelse

Styrelsen  i Norra Storskogens VA-Samfällighetsförening består av följande medlemmar:
(Uppdaterad 2018-12-02)

Christian Fegler     tomt 186           Ordförande     e-post: christian.fegler@gmail.com
Niklas Falkeling     tomt 189           Kassör
Sverre Östlund      tomt 191           Sekreterare
Stefan Larsson       tomt 192           Ledamot
Gabriella Fábian     tomt 167           Ledamot
Johnny Thiel          tomt  171           Suppleant
Merit Kempe           tomt 178           Revisor