Styrelse

Styrelsen  i Norra Storskogens VA-Samfällighetsförening består av följande medlemmar:

Christian Fegler     tomt 186           Ordförande     e-post: christian.fegler@gmail.com
Björn Folke             tomt 189           Kassör
Niklas Falkeling      tomt 184           Sekreterare
Stefan Larsson       tomt 192           Ledamot – ansvarig för entreprenörskontakter
Antonio Ramos      tomt 179           Ledamot – ansvarig Ornö fiber

Göran Arvidsson    tomt 166           Suppleant

Merit Kempe           tomt 178           Revisor