N Storskogen VA

Norra Storskogens VA Samfällighetsförening består av 20 fastigheter inom kvarteret Norra Storskogen.

Föreningen har till uppgift att anlägga och förvalta/drifta ett nytt avlopps- och vintervattennät, samt reningsverk för Norra Storskogen. Den nya anläggningen har kapacitet att hantera vatten och avlopp för hela kvarteret Norra Storskogen.

Arbetet med reningsverket och ledningsnätet påbörjades den 26 oktober. Stomnätet i hela området beräknas vara klart till jul. Därefter påbörjas arbetet med att ansluta varje enskild fastighet. I samband med att vi drar nya vatten och avloppsledningar lägger vi även ner nya elledningar och fiberkabel i samarbete med Vattenfall och Ornö fiber. Arbetet kommer i huvudsak ske under dagtid måndag – fredag. Man kommer att göra sitt bästa för att undvika problem i området under projektet, men vissa störningar är oundvikliga som kortare vattenavstängningar, stundtals begränsad framkomlighet osv.