Bodalviken

Bodalviken ARV Samfällighetsförening

Bodalviken ARV Samfällighetsförening består av cirka 40 st fastigheter inom kvarteren Bodal och Bodalsberget.
Föreningen har till uppgift att anlägga och förvalta/drifta reningsverk samt ledningar och vattennät.

Kontaktperson:
Ordförande : Tomas Wiell
mailadress: Tomas@wiell.com

Nystädat i Bodalviken