MIF, Mörbyfjärdens Idrottsförening är en ideell förening och etablerades 1975. Föreningens syfte är att stimulera till, organisera och genomföra idrotts- och friluftsverksamhet så att boende i Mörbyfjärden på Ornö kan utveckla god hälsa, grannsämja och trivsel samt att våra ungdomar kan utveckla sina färdigheter och känna trygghet och glädje inom utvalda idrottsgrenar. Även de som inte bor på Mörbyfjärdens tomtområde är välkomna att vara med i MIF:s verksamhet som drivs genom våra fem sektioner: Sektionerna arrangerar och ansvarar för aktiviteter under sommaren. Föreningens styrelse och sektionsledarna väljs i samband med årsmötet. Deltagare i MIF:s aktiviteter är inte försäkrade av föreningen. MIF ansvarar övergripande även för midsommardansen och MIF-festen som arrangeras av kvarteren i Mörbyfjärdens tomtområde. Det praktiska ansvaret för midsommarfirandet och kvällsdansen växlar enligt en fastställd turordning. I år arrangeras midsommarfirandet av Bodal / Bodalsberget och MIF-festen av Norra Gärdet / Norra Storskogen. Varje kvarter representeras av ett kvartersombud vars främsta uppgift är att vara kvarterets kontaktperson mellan kvarteret och styrelsen. Kvartersombuden ska också samordna de boende aktiviteter. Vi har även en Facebook-grupp Mörbyfjärden MIF som du är välkommen att gå med i.

Köp Ornötröjor

Tröjor