Min sida

Här kan du logga in på Min sida och uppdatera dina uppgifter i samfällighetens medlemsregister. Där ser du även dina fakturor från samfälligheten.

Efter inloggning kommer du åt dina egna uppgifter och kan ändra adress, telefon och e-post. Vi vill gärna få in allas epost så att vi kan kommunicera snabbare vid behov.

Dina inloggningsuppgifter finns i sommarbrevet som skickades per post till alla medlemmar under juni 2015.

Om du inte hittar ditt lösenord, och har tidigare registrerat din epostadress i samfällighetens medlemsregister, så kan du få ett mail med ditt lösenord om du klickar på knappen Inget lösenord.

Om du inte har registrerat din epostadress, eller har frågor angående medlemsregistret, adressändringar etc, kontakta Christian Fegler i styrelsen, epost: christian.fegler@gmail.com