Nyligen installerade vi möjlighet att ta vattenprov direkt på Brunn 3 (den som ligger invid vattenverket). Tidigare har vi bara kunnat mäta direkt på de två andra brunnarna. Tidigare vattenprover har varit helt rena på dessa brunnar men vi har haft problem med utgående vatten med förhöjda halter av koliforma bakterier som tidigare meddelats. 

Nya vattenprover har tagits. Denna gång har vi tagit prov på utgående vatten samt direkt på Brunn 3 (vid vattenverket). Utgående vatten var helt rent och utan anmärkning. Men vattnet i Brunn 3 hade förhöjda halter av koliforma bakterier. Detta förhållande går inte att förklara på ett rimligt sätt.  Eftersom Brunn 3 ha förhöjda halter så rimligen borde utgående vatten ha detta också om än i ”utspädd” form men så är alltså inte fallet. Det finns ingen logisk förklaring då alla brunnar används kontinuerligt och vattnet blandas i vattenverket.

Det finns fog att misstänka att Brunn 3 är källan till de bekymmer vi har haft med vattnet. Möjliga orsaker till detta kan vara:

  • Läckage av ytvatten in i brunnen i samband med regn eller snösmältning
  • Läckage från närliggande enskilda avlopp
  • Läckage från det gemensamma BDT avloppet (ledningsnätet eller två kammarbrunnen) som betjänar 9 fastigheter i Lill-Brevik
  • Annan orsak

Vi kommer att ta nya prover i samband med att sommarvattnet kopplas på och förbrukningen ökar.

Följande är långsiktiga åtgärder som kan förbättra situationen:

  • Lantmäteriförrättning för BDT avloppet för att klargöra ansvar och fördelning av kostnader för att eventuellt åtgärda BDT avloppet – förrättningen är beroende av det centrala avloppsprojektet som för närvarande är överklagat
  • Närliggande enskilda avlopp kan försvinna om dessa fastighetsägare väljer att ingå i det centrala avloppsprojektet – projektet överklagat
  • Öka vattenkapacitet via ny brunn och vattenanläggning i Bodalsberget – beslutet är beroende av kommande Årsmöte samt överklagande av avloppsprojektet i Bodal/Bodalsberget

En kortsiktig åtgärd kan vara att helt enkelt stänga av Brunn 3 men då minskar vår vattenproduktionskapacitet med cirka 40%.

Vattenprover finns på hemsidan under Samfälligheten / Sektion B

Styrelsen