Ornö Fiber Ekonomisk förening har nu beviljats bidrag för att bygga den första etappen av det planerade fibernätet till Ornö med kringligande skärgård. Mörbyfjärden finns med i Fas 1 som påbörjas nu i augusti.

Mera information och länkar till medlemsansökan finns här under Ornötips: Fiber

Det är nu dags för alla intresserade att gå med som medlem i Ornö Fiber Ekonomisk Förening. Det kostar 1.000 kr och innebär ingen ekonomisk risk, man får då möjlighet att vara med från början och utnytta de beviljade bidragen, alltså få toppmodern bredbands-fiber till en starkt subventionerad kostnad. Totalkostnaden beräknas landa på 20.000 kr, för mera information se  informationsbladet.
OBS! Även du som tidigare har skickat in intresseanmälan ska nu skicka in ansökan om medlemskap.