Idag kom så SMOHFs utskick till de fastighetsägare som är medlemmar i det gemensamma projektet för reningsverk in om det centrala området.

Uppskovet gäller till 30 november 2016 så det finns nu gott om tid, även om förhoppningen fortfarande är att installera ledningsnätet under 2014 så att samgrävning kan ske med Ornö fibers projekt i området.