SommartingAlla medlemmar önskas hjärtligt välkomna till årets sommarting då styrelsen lämnar information och tar emot förslag och synpunkter för den framtida förvaltningen.

Plats för tinget är klubbhuset vid tennisbanorna.