Det ligger nu anteckningar från avloppsmötet med kommunen och SMOHF här: under Avlopp/Möten med SMOHF & kommunen

Där framgår tydligt att kommunen inte kommer att ge dispens från ålägganden att bygga om enskilda avlopp till enskilda fastighetsägare, möjligen med undantag för om man kan visa att man inte får tag på någon entreprenör som kan utföra installationen.

Däremot är det klart att de ger dispens till alla som är med i en idéell förening som projekterar ett minireningsverk, så som vi gör i Mörbyfjärdens centrala kvarter, se informationen om detta.

Så om du har gått med i ideella föreningen Mörbyfjärden ARV som projekterar ett gemensamt minireningsverk för de centrala kvarteren Konvaljeholmen, Lill-Brevik, Stor-Brevik, Breviksängen och Norra Gärdet, samt betalat in din insats, så behöver du inte göra någonting, alla medlemmar får dispens automatiskt. Om du inte har gått med än så gör det nu, senast 31 juli!

Om du bor i övriga kvarter så kan du starta en egen förening ihop med dina grannar för att projektera ett minireningsverk och därmed få dispens.

Kommunen uppmuntrar gemensamma lösningar, de är bättre för miljön och kostnadseffektivare.