Är det flera kvarter som är intresserade av att anlägga gemensamma reningsverk som ger möjlighet till vattentoaletter och dessutom ger bättre miljö än enskilda anläggningar?

Det har nu bildats en ideell förening för de centrala delarna av Mörbyfjärden; Konvaljeholmen, Lill-Brevik, Stor-Brevik, Breviksängen och Norra Gärdet. Haninge kommun skriver i sin VA-plan att de inte kommer att installera kommunala avloppslösningar på Ornö och att de gärna ser att det anläggs gemensamma reningsverk eftersom de ger bättre miljö och minskade kostnader.

SMOHF har gett klartecken att vattentillgången räcker för vattentoaletter under förutsättning att de ansluts till en gemensam anläggning och även meddelat att alla som nu går med i föreningen kommer att få anstånd med sina förelägganden om att modernisera avloppen.

Nu pågår insamling av insats-pengar för att finansiera en oberoende konsult som ska utreda och ta fram underlag för en ansökan i höst. Storleken/kapaciteten på ett avloppsreningsverk bestäms från början, det kan innebära begränsade möjligheter för att senare ansluta sig och om det blir möjligt så får man räkna med en förhöjd kostnad för sin anslutning. Så om ni bor i dessa kvarter och ännu ej anmält ert intresse så gör det snarast. till Lennart Nordström, tel 08-501 564 26

För er som bor i övriga kvarter inom Mörbyfjärden är det nu bra läge att samla ihop er inom kvarteret och projektera gemensamt reningsverk, så att ni kan komma in med ansökan i höst och därmed få anstånd för alla som är med. Ni kan då dra stor nytta av de utredningar som gjorts för det centrala området. Man kan anlägga moderna, luktfria och nästan osynliga reningsverk i alla storlekar, från ett fåtal fastigheter till hundratals.