Under sommaren sätter MIG upp en hjärtstartare som kommer att sättas upp på MIF-huset.

MIF arrangerar en 2-timmars mycket nyttig kurs i Hjärt-Lung-räddning lördag 13 juli, välj mellan två tider:

Klockan 10:00 eller 13:30 vid MIF-huset, där det finns anmälningslistor som alla uppmanas att teckna sig på, det är en färdighet som kan vara livsviktig!