Avloppsgruppen på Ornöboda är mycket engagerade och driver frågor till kommunen som är av intresse även för oss i Mörbyfjärden.

Nu ligger deras senaste nyhetsbrev under menyn Avlopp/Skrivelser