Jag har fått telefonsamtal från fastighetsägare som är oroliga efter att ha fått beslut om förbud mot sina avloppsanläggningar från  SMOHF. Vill därför påpeka att en mycket stor majoritet av alla fastighetsägare på Ornö har fått förbud eller andra påbud att uppgradera sina avloppsanläggningar. Så ni är inte ensamma om detta problem!

Det pågår också flera överklagande-processer både från enskilda och från föreningar och samfälligheter på Ornö. Så rådet är att ta det lite lugnt och studera informationen som vi lägger ut under avlopp här på hemsidan, den kommer att fyllas på löpande framöver.

/Henrik Ahlén, avloppsgruppen