Styrelsen i Mörbyfjärdens Samfällighetsföreningen har den stora glädjen att meddela att årets sommarbrev nu skickats ut till dem som har e-postadress registrerad. Sommarbrevet kan även läsas här.

Om föreningen inte har din e-postadress, så mejla den till kassören Helene Lilja på helenewsson@hotmail.com. Då kan du också skaffa inlogg till ”Min sida” på vår webbplats.