Nu har de sista handlingarna inför årsmötet i Mörbyfjärdens samfällighetsförening den 19 maj lagts in på webben. det handlar om revisionsberättelsen och valberedningens förslag till ny styrelse. Hela underlaget finns här.