Inför stämman i Mörbyfjärdens samfällighetsförening torsdagen 19 maj kl 18 finns nu handlingarna utlagda på vår webbplats morbyfjarden.se. Dessa har tidigare skickats ut postvägen till alla berörda.

Notera att även Underhålls- och förnyelseplan för vår samfällighet har lagts ut nu. Denna plan efterfrågades på förra årets ordinarie stämma. På stämman 19 maj tillkommer valberedningens förslag och revisionsberättelsen.

Läs handlingarna här. Frågor kan tas med ordförande Björn Jarlsäter på tel: 0705 66 45 29.