Under fredag förmiddag (29 april) har en vattenläcka upptäckts på Stornäset, troligen kring tomt 53. En vattenledning går där under vägen och det är tyvärr inte enkelt att snabbt fixa. Troligen behöver vägen grävas upp samtidigt som framkomlighet måste garanteras. En vägplåt måste ordnas, sedan kan vattenläckan lagas.

Detta förväntas ta några dagar. Vattnet till Stornäset är avstängt tills läckan är lagad. Man hämtar enklast vatten vid tappen på Breviksverket tills problemet är avhjälpt.

Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg på tel 0734-13 14 76