Denna vecka landar inbjudan till årets stämma i Mörbyfjärdens samfällighetsförening i allas brevlådor. Ni välkomnas till ett fysiskt möte den 19 maj kl 18. På grund av ökad risk för smitta öppnar vi även upp för digitalt deltagande.

Vi har precis som Ornöfärjans samfällighetsförening valt att ha ett fysiskt möte då det är mycket trevligare att kunna träffas i verkligheten. Det är bland annat också lättare att särskilja talarna från varandra. Därför har medlemmarna kallats till estniska föreningen vid Norra Bantorget torsdagen den 19 maj kl 18.

Nu finns en ökad risk för smittspridning i samhället igen. Därför finns även möjligheten att delta digitalt via Teams i mötet. Anmäl er med namn och tomtnummer senast den 18 maj till kalle.lindholm@energiforetagen.se så får ni en länk i god tid före mötet.

Vår ambition är att ha mötena fysiskt i framtiden. Kanske är Ornö ett bra alternativ för plats. Det finns för övrigt väldigt många synpunkter på val av plats och teknik. Vi hoppas att årets möte ska falla de flesta inriktningarna i smaken.

Frågor kan tas med föreningens ordförande Björn Jarlsäter på tel: 0705-66 45 29.