Den 19 april startar renoveringen av sjösättningsrampen, som beräknas vara klart senast den 13 maj. Under tiden som renoveringen pågår går det inte att använda rampen. Om ni vill sjösätta i rampen innan den är renoverad måste ni göra det före den 19 april.

Under tiden som renoveringen pågår måste y-bommarna på plats I19 – I24 bort, eftersom vi tar hjälp från Kymmendö vars ponton med kran behöver lägga till vid vår brygga. Om ni inte har möjlighet att ta bort y-bommen själva så gör vi det. Vi märker dem och lägger upp dem i slänten.

Frågor tas med hamnkapten Roger Thunell på 0707-16 24 08