Läget har förändrats vilket innebär att styrelsen för Mörbyfjärdens Samfällighet nu söker en ordinarie kassör.

Hör av er till föreningens ordförande Björn Jarlsäter på 0705-66 45 29, eller valberedningens sammankallande Anders Sundqvist på 0768-51 21 94.