Mörbyfjärdens Samfällighetsförening söker en person till styrelsen som kan stötta föreningens kassör i hanteringen av tomtområdets ekonomi.

Vi närmar oss årets stämma i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening som genomförs den 19 maj. Till styrelsen söker vi nu en person med ekonomiprofil som ska stötta vår kassör i det löpande ekonomiarbetet. Uppgiften gäller främst att följa bokföring och bokslut som sköts av föreningens ekonomiska förvaltare Föreningshuset.

Hör av er till föreningens ordförande Björn Jarlsäter på 0705-66 45 29, eller valberedningens sammankallande Anders Sundqvist på 0768-51 21 94. Frågor kan också ställas till föreningens kassör Helene Lilja på 0702-87 05 77.