Mörbyfjärdens Samfällighet hade en extrastämma den 21 oktober. Vid detta möte beslutades två saker:

  1. Nya stadgar är antagna enligt det underlag som skickades ut inför stämman. Den stora förändringen är att föreningens årsstämma kan hållas senast i maj månad istället för i mars som tidigare var fallet.
  2. Föreningen byter debiteringsprincip och kan nu debitera årsavgiften uppdelad på två tillfällen per år.

Läs protokoll från extrastämman på denna sida. Förslaget på nya stadgar har alla medlemmar i föreningen fått i utskicket inför extrastämman. De anslås på vår webbplats när de godkänts av Lantmäteriet.