Vi har tagit nya prover på vattnet från Breviks brunnar och det ser bra ut. Vi ligger under gränsvärdet som är mycket strängare än för enskild brunn.

Vattnet är därmed tjänligt. Då vi klorerat kan vattnet nog lukta lite ”badhus”, men det är inte farligt. Omkoppling från Bodalsverket till Breviksverket sker denna vecka som börjar 27 september.

Vi fortsätter att kvartalsmässigt mäta vattenkvaliteten i området.

Frågor: skicka SMS till vattenansvarige Björn Wennberg eller ring på 0734-131476.