Vi kopplar om så att hela nätet förses från Bodalsverket tills brunnarna i Brevik är i ordning. Vattnet är lite gulare på grund av det humusproblem vi har där.

Omkoppling sker alltså nu och det kan vara bra att spola igenom vatten i kranen ordentligt före användning.

Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg på tel: 0734-13 14 76.