Vi har sedan månadsskiftet maj/juni kopplat in Bodalsverket i vattenätet igen efter en extra filterservice. Det är fortsatt en något gul ton i vattnet som är helt ofarlig.

I all enkelhet fungerar filtren som de ska och vattnet är av god kvalitet men färgen efter filtren är inte perfekt. Vad som sker kan vi ännu inte förklara, men färgen blir alltså sämre efter att vattnet passerat tanken i Bodalsverket.

Tanken har rengjorts två gånger samtidigt som ledningar har spolats och blåsts. Trots detta är problemet kvar. Vi som jobbar med frågan ger inte upp och ska nu dra om en ledning (cirkulationen) och fortsätta söka felkällan.

Frågor tas med vattenansvarige Björn Wennberg på 0734 13 14 76