Sommarvattnet i området ska vara påslaget till Valborg. Förberedelserna pågår just nu och det innebär vissa störningar i tillgången. Våra entrepenörer ska i slutet av nästa vecka (21–23 april) rengöra våra tankar och i början av veckan efter (26–28 april) spola vattennäten. 

Störningarna kan innebära att det temporärt inte kommer något vatten eller att det kommer grumligt vatten på grund av spolningen av vattennätet. Om du inte får vatten, uppsök vattenverken och den tapp som finns vid dessa, till exempel Bodals vattenverk. Om vattnet är grumligt, spola tills det kommer klart. Det kan ta en stund om du bor långt från vattenverket. Att spola vid grumligt vatten är ok.

Att fylla badtunnor, pooler, vattna gräsmattor och trädgård, tvätta bilar eller båtar etcetera är inte tillåtet med Samfällighetens vatten.

Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg 0734-13 14 76, gärna via SMS.