I utskicket inför årets stämma i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening, som genomförs den 25 mars kl 18.00, råkade fel version av årsredovisningen finnas med.

Vi beklagar detta, som flera uppmärksamma tomtägare har noterat. Styrelsen tackar för det stora engagemanget och kommer här med rätt utgåva av årsredovisningen.

Vi påminner också om att anmäla er till stämman, med namn och tomtnummer. Gör det till kalle.lindholm@energiforetagen.se. En länk till mötet i Teams skickas då ut i tid före den 25 mars.