Alla medlemmar i Mörbyfjärdens Samfällighetsföreningen får i dagarna en förtida faktura på del av årsavgiften från Föreningshuset. Vi har i år valt att fakturera redan nu för två av de gemensamhetsanläggningar som Samfälligheten driver.

Med fakturan följer ett brev som förklarar orsakerna, att vi för tillfället behöver bättra likviditeten för att kunna betala kostnader för nyligen utförda jobb åt oss. För den som inte har möjlighet att betala den förtida fakturan finns instruktioner i brevet.

Uppmärksamma medlemmar har noterat att det är ett nytt plusgironummer på fakturan. Det är helt i sin ordning. Det nya numret är OCR-styrt. Därmed ersätts tidigare manuell hantering hos Föreningshuset. Numret är ännu inte uppdaterat hos Nordea, det kan dröja några veckor till, men fungerar redan nu att använda.

Resterande fakturering för övriga gemensamhetsanläggningar görs som vanligt i april efter årsstämman. Styrelsen hoppas på förståelse för årets agerande i denna fråga.

Frågor kan tas med ordförande Björn Jarlsäter, tel: 0705-66 45 29.